Verdensmålene for bæredygtig udvikling blev besluttet under FN’s topmøde for bæredygtig udvikling den 25. – 27. september 2015. Topmødet og generalforsamlingens session var unik – ikke kun på grund af dets 70-års jubilæum, men også fordi medlemslandene stod overfor en historisk udfordring i forhold til at sætte verden på rette kurs. De nye Verdensmål er universelle, og fokuserer derfor i lige så høj grad på Danmark og Norden som på de fattigste lande i verden. Mange af de vigtigste mål er en videreudvikling af 2015-målene, såsom udryddelse af fattigdom og sult, ligestilling mellem kønnene og styrkelse af det globale udviklingspartnerskab. Nogle af målene er helt nye, idet nogle af de tidligere delmål fra 2015-målene er blevet opgraderet og er blevet deres egne, uafhængige mål.

Mere information på engelsk om Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan findes her.