Nyt forsøg på våbenhandelsaftale

0
438
Arms

Arms

18. marts 2013 – FN’s generalsekretær Ban Ki-moon fastholder sin støtte til en omfattende traktat om våbenhandel.

”Jeg er overbevist om, at medlemsstaterne vil overkomme deres uoverensstemmelser og mønstre den nødvendige politiske vilje der skal til, for at nå til enighed om denne skelsættende traktat”, sagde generalsekretæren.

”Det er vores fælles ansvar at sætte en stopper for den utilstrækkelige regulering af den globale handel med konventionelle våben – fra håndvåben til kampvogne og kampfly”.

FN-konferencen om våbenhandel, som starter i dag, 18. marts i New York, samler medlemsstaterne for at fortsætte forhandlingerne, om hvad der anses som det mest vigtige initiativ nogensinde, når det kommer til konventionel våbenregulering inden for FN.

”Jeg fastholder min støtte for en våbenhandelstraktat der regulerer internationale overførsler af både våben og ammunition, og som fastsætter fælles standarder for de eksporterende lande. Disse standarder er vigtige for at sikre, at overføringer af våben ikke anvendes til yderligere at forværre konflikter, bevæbne kriminelle eller understøtte krænkelser af international humanitær- eller menneskerettighedslovgivning”, sagde Ban i hans erklæring.            

Han tilføjede at vedtagelsen af våbenhandelstraktaten ”er den eneste vej til mere ansvarlighed, åbenhed og gennemsigtighed angående våbenhandel”.

Ved udgangen af 2010 var der ca. 27,5 millioner internt fordrevne mennesker som følge af konflikter, mens millioner har søgt tilflugt i udlandet. Den væbnede vold som drev disse mennesker på flugt, var i mange tilfælde som følge af den udbredte tilgængelighed og misbrug af våben.

”En robust våbenhandelstraktat vil bidrage til at lette situationen for de mange millioner af mennesker der rammes af konflikter og væbnet vold, og forbedre FN’s muligheder for at fremme fredsløsninger, udvikling og menneskerettigheder verden rundt”, sagde Ban.       

Fire uger med forhandlinger sluttede i juli sidste år uden en aftale. En skuffet Ban beskrev dette som et ”tilbageslag”, men påpegede samtidig at medlemslandene havde opnået en vis grad af fælles forståelse, som der kunne bygges videre på.