Ødelæg barriererne og åben dørene

0
410
Disability

Disability

3. december, 2013 – Over en milliard mennesker levet med en eller anden form for handicap – det er omkring 15 procent af verdens befolkning. De repræsenterer nogle af verdens fattigste mennesker, som mangler lige adgang til basale ressourcer som uddannelse, job, sundhedspleje og social og juridisk støtte og bliver derfor ofre for en højere dødelighed.

Situationen for mange handicappede mennesker er desperat. Over hele verden står mennesker med handicap hele tiden overfor diskrimination og hæmmes af sociale, økonomiske og holdningsmæssige barriere, som begrænser dem og udelukker dem fra at deltage fuldt og effektivt som lige borgere i samfundet.

I dag markerer FN den Internationale dag for personer med handicap for at fremhæve disse vedvarende udfordringer og fremme retten til inklusion i samfundet for alle.

Inklusion af mennesker med handicap er et vigtigt område indenfor det nordiske samarbejde. Handicappolitikken i Norden karakteriseres i stigende grad af rettighedsperspektivet fra FN’s konvention for rettigheder for personer med handicap (UNCRPD). Konventionen er blevet radifikeret af Danmark, Sverige, Norge, Færøerne og Grønland. Island, Finland og Åland har planer om at gøre det i nær fremtid.

De nordiske lande har både nationale, lokale og ad hoc-baserede samråd og ekspertgrupper på handicapområdet. Siden 1990’erne har landene haft fælles foretagender, blandt andet gennem et fælles råd. Navnet på rådet mellem 1997 og 2012 var Det nordiske handicappolitiske råd. Den 10. september 2012 bestemte Nordisk Ministeråd at indsætte et nyt råd for nordisk samarbejde om handicap. Den 16. juni 2013 fik det nye råd sit mandat, som er gældende frem til 2017.

Selvom der er fokus på området i de nordiske lande, viser nye studier, at tolerancen mod mennesker, der lever med et handicap har haft et dramatisk fald. For 13 år siden mente 2 ud af 3 danskere, at en arbejdsgiver burde ansætte en person med et handicap, selvom det udelukkede en anden fra at få jobbet. I dag er antallet af danskere, der støtter sådanne handlinger faldet til 1 ud af 3. Der er derfor stadig et stort behov for at tale om og arbejde med området i de nordiske lande.

Temaet for dette års Internationale dag for mennesker med handicap er ’Ødelæg barriere og åben døre: for at opnå et inklusivt samfund for alle!’

”Vi må fjerne alle barriere, der påvirker inklusionen og deltagelsen af mennesker med handicap i samfundet, også ved at ændre attituder, der fører til stigmatisering og gør diskrimination til en fast norm,” sagde FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon.