A-Ø webstedsindeks

Produktionen af fossile brændstoffer kan være fordoblet i 2030  

I modsætning til løfterne om at reducere produktionen af fossile brændstoffer vil regeringers politik føre til en fordobling af produktionen i 2030, ifølge en ny rapport fra FN’s miljøagentur UNEP.    

“2023 Production Gap-rapporten er en opsigtsvækkende anke mod en forsømt klimaindsats, der er løbet løbsk,” sagde FN’s generalsekretær António Guterres i sit budskab i forbindelse med den skelsættende rapport.  

Denne stigning i brændstofudvinding kommer på trods af, at 151 nationale regeringer har lovet at opnå netto-nuludledning af CO2.  

De seneste prognoser tyder på, at den globale efterspørgsel efter kul, olie og gas vil toppe i dette årti. Det sker selv uden nye politiske beslutninger til at modvirke dette. 

Når de kombineres, vil regeringernes planer føre til en stigning i den globale kulproduktion frem til 2030. Den globale olie- og gasproduktion vil fortsætte med at vokse frem til mindst 2050.  Produktionen af fossile brændstoffer kan være fordoblet i 2030 .

UNEP Production gap report 2023 cover
2023 UNEP Production gap rapport
Alarmerende data  

Forskningen, der er udført af Stockholm Environment Institute (SEI), Climate Analytics, E3G, International Institute for Sustainable Development (IISD) og FN’s miljøprogram UNEP, opfordrer indtrængende landene til at sigte mod en næsten total udfasning af kulproduktion og brugen af kul inden 2040.

Rapporten opfordrer også til en reduktion på mindst 75 procent i olie- og gasproduktionen inden 2050 sammenlignet med niveauet i 2020.    

Selvom regeringerne på COP26 i Glasgow for to år siden blev enige om at fremskynde bestræbelserne på “udfasning af uafbrudt kulkraft”, har produktionen og brugen af fossile brændstoffer stadig nået rekordhøje niveauer.   

Farmere i Etiopien benytter sig af solenergi.
Farmere i Etiopien benytter sig af solenergi. Foto: IWMI/Petra Schmitter

FN-chefen mener, at verdens ledere på COP28 – FN’s klimatopmøde i Dubai i slutningen af denne måned – skal sende et klart signal om, at “den fossile brændselsalder er løbet tør for gas – at enden på denne tidsalder er uundgåelig.”  

For at det kan ske, er der brug for troværdige forpligtelser til at øge vedvarende energi, udfase fossile brændstoffer og øge energieffektiviteten for at sikre en retfærdig og rimelig overgang.     

“Fossile brændstoffer gør at vigtige klimamål går op i røg. Det er tid til forandring,” fastslog Guterres.

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19