Alle har et ansvar for at stoppe kønsbaseret vold

0
450
UN Women - OrangeYourWorld - Minustah - Haiti

UN Women - OrangeYourWorld - Minustah - Haiti

25. november 2014 – Vold mod kvinder er ikke begrænset af geografiske, socioøkonomiske eller kulturelle grænser, ej heller er vold altid af fysisk karakter. Verden over er en ud af tre kvinder ofre for verbal, fysisk eller seksuel vold på et eller andet tidspunkt i deres liv. Volden kan bestå i alt fra voldtægt til vold i hjemmet eller chikane.

Sidste år blev Rebecca Ann Sedwick det yngste medlem af en lang liste af navne på børn og unge, der er blevet drevet til selvmord på grund af mobning, trusler og chikane online. Mobningen, der førte til Rebeccas død, skete mest gennem mobiltelefon beskeder og billeder.

I det hele taget har online mobning særligt været i fokus i England. Eksempelvis frygtedes en teenagepige sidste april at have begået selvmord efter, at hun på ask.fm havde fået beskeder såsom: ” Dræb dig selv. Du er en hund.” De mange sager har ført til online underskriftindsamlinger for at få hjemmesiden ask.fm til at være mere proaktive i forhold til at stoppe mobning på deres side.

I Danmark har der på det seneste også været fokus på trusler, der sendes online til kvinder. For eksempel har dokumentaren ‘Ti stille kvinde‘ på DR2 udstillet, hvorledes kvindelige folketingspolitikere dagligt modtager trusler om voldtægt og død. Af dokumentaren fremgår det bl.a., at 60% af de kvindelige folketingspolitikere i Danmark har modtaget trusler.

Selvom nye former for chikane og psykisk vold mod kvinder vinder frem, er de traditionelle voldsformer såsom vold i hjemmet og sex chikane desværre også stadig fremherskende.

”Kvinder og piger oplever vold i alle lande og regioner, men disse forbrydelser bliver desværre sjældent rapporteret. Vi må bryde tavsheden, ” siger FN’s generalsekretær Ban Ki-moon i hans meddelelse på den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.

Alle har et ansvar for at forebygge og gøre en ende på vold mod kvinder og piger, et ansvar der i første omgang kan imødekommes ved at udfordre den diskriminationskultur, der tillader, at volden fortsætter.

16 dage for en bedre verden

Dette års Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder fokuserer på græsrodsbevægelsernes indsats for at øge opmærksomheden omkring problemet ved hjælp af kampagnen “Orange Your Neighbourhood”.

Fra den 25. november til den 10. december, hvor det er International dag for menneskerettigheder, er der således blæst til 16 dages kamp for at stoppe kønsbaseret vold.

Kvinders rettigheder blev før i tiden set som en kvindesag, men flere og flere mænd og drenge støtter nu op om budskabet. Især HeForShe kampagnen har bidraget positivt til denne bevægelse med mere end 200.000 underskrifter fra mænd over hele verden.

Slut dig til bevægelsen og bryd tavsheden her:

https://www.facebook.com/SayNO.UNiTE

Andre artikler

HeForShe tager verden med storm

En ud af tre kvinder uden et sikkert toilet

Næsten halvdelen af alle seksuelle overgreb bliver begået på piger, der er femten år eller yngre

 

UN WOMEN