Sommerfugleeffekten

0
494
Foto: Jim Maragos/U.S. Fish and Wildlife Service 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Foto: Jim Maragos/U.S. Fish and Wildlife Service 2.0 Generic (CC BY 2.0)

22. maj 2014 – Begrebet biologisk diversitet dækker over de millioner af forskellige dyrearter der lever på vores jord, de genetiske forskelligheder og de forskellige økosystemer som arterne lever og interagere i. Den biodiversitet der findes i dag, er resultatet af milliarder af års evolution, formet af naturlige processer, men også i højere og højere grad påvirkningen fra mennesker. Vi er en integreret i og afhængige af det net af liv det skaber.

Niveauet af diversitet er meget forskelligt på jorden og afhænger af klimaet. Forskellige aspekter af biodiversitet påvirker hinanden og hvis der er én ting der ændres i et økosystem, kan det påvirke hele balancen og ende med at ødelægge den.

Niveauet af biologisk diversitet er blevet højere og højere med årene, men nu er det vendt og begyndt at falde igen. Indtil videre er det faldet med 40 % mellem 1970 og 2000. Faldet skyldes hovedsageligt den menneskelige påvirkning og udgør en enorm trussel mod menneskelig udvikling.

Klimaforandringer er den største trussel mod biologisk diversitet og konsekvenserne af at ødelægge økosystemer er uoverskuelige. Økosystemer regulerer mængden og kvaliteten af vores vand. Degradering af økosystemer øger derfor risikoen for at mængden af vand på jorden falder, og konservering og restaurering af økosystemer er derfor essentielt for at kunne bevare mængden og kvaliteten af vores vand.

I forbindelse med Verdensdagen for biodiversitet udtaler Ban Ki-moon: ”Vi lever i en verden hvor det er mere og mere usikkert om vi har nok vand, og efterspørgslen på vand overstiger ofte udbuddet og hvor vandkvaliteten ofte ikke lever op til minimumstandarder. Hvis vi fortsætter som hidtil vil det fremtidige behov for vand ikke blive mødt.”

På trods af øgede indsatser de sidste 20 år, er tabet af verdens biologiske diversitet fortsat. Det skyldes især at man stadig ødelægger levesteder, overdyrker jorden, forurener og at man introducerer fauna eller flora til et område hvor det ikke hører til. Det haster med en beslutsom indsats for at konservere og opretholde gener, arter og økosystemer med bæredygtig drift og brug af biologiske ressourcer som formål.