Luftforurening: Verdens største miljømæssige sundhedstrussel

0
144
Air pollution from paper manufacturing in Sweden
Frövi/Rockhammar Mill i Sverige producerer pap og kemisk papirmasse. Foto: Unsplash/Daniel Moquist

7. september 2023, FN’s Internationale dag for ‘Clean Air for Blue Skies’

Luftforurening er den største miljømæssige risiko for menneskets helbred og en af de største årsager til død og sygdom globalt. Luftforurening slår omkring 7 millioner mennesker ihjel hvert år. Data fra WHO viser, at 9 ud af 10 personer indånder luft der indeholder høje mængder af forurenende stoffer. 

“Luftforurening kender ingen grænser, og rejser over tusindvis af kilometer som luftbårne forurenende stoffer. Klimakrisen har en ødelæggende og voksende effekt på hvert eneste kontinent på jorden ”, siger Generalsekretær António Guterres. “Globale problemer kræver globale løsninger. Sammen skal vi handle for at få ren luft – temaet for årets internationale dag er derfor Clean Air for Blue Skies”. 

Ny data from Air Quality Life Index fortæller, at hvis verdenssamfundet ville reducere luftbåren partikelforurening mere permanent for at nå WHO’s målsætninger, ville den gennemsnitlige person leve 2,3 år længere – og samlet ville 17,8 milliarder leveår reddes globalt. Forurening med luftbårne fine partikler er forbundet til lungesygdomme, hjertelungesygdomme, hjerteanfald og kræft.  

Frosty morning in Pingjum Friesland, The Netherlands. Photo: WMO Photostream/Anna Zuidema
Morgenfrost i Pingium Friesland, Holland. Foto: WMO Photostream/Anna Zuidema
Lige så farligt som rygning  

Den negative effekt af partikelforurening (PM2.5) på den globale levetid er sammenlignelig med effekten af rygning; mere end 3 gange så stor som alkoholindtag og forurenet vand, mere end 5 gange så stor sammenlignet med transportskader f.eks. bilulykker, og mere end 7 gange så stor som HIV/AIDS, siger den nye rapport. 

Dårlig luftkvalitet er en udfordring set i lyset af bæredygtig udvikling for alle lande, særligt i byer og i urbane områder i udviklingslande. Dette års tema “Together for Clean Air” fokuserer på behovet for stærkere partnerskaber, mere investering og et fælles ansvar for at løse luftforureningsproblemet.  

Studier fra de nordiske lande viser, at dødsraten (dødsfald per million) forbundet med PM2.5 og O3 var højest i Danmark og lavest i Island. I de fem nordiske lande spændte resultaterne mellem 8500 og 11.400 for dødsfald relateret til PM2.5 og mellem 230 og 260 dødsfald for O3 ozon i 2015. 

Verdensmål 3, 7, 11, 12 13 og 17 er forbundet til luftforurening.

Lær mere om luftforurening hér.  

#togetherforcleanair