FN afholder første globale FN-simulering

0
447

FN-sekretariatets informationsafdeling afholder i august den første årlige globale FN-simulering under navnet ‘Global Model United Nations’ (‘Global MUN’). Konferencen vil finde sted i Geneve, Schweiz, fra 5. til 7. august 2009.

Konferencen vil være en simulation af FN’s Generalforsamlings plenarmøder og hovedkomitéer. Temaet for den første årlige konference omhandler 2015-målene og fattigdomsbekæmpelse, med titlen: “The Millennium Development Goals: Lifting the Bottom Billion out of Poverty.”

Mere end 1.000 studerende på universitetsniveau fra medlemsstater, hvor der arrangeres MUN-programmer, vil blive inviteret til konferencen. Deltagerne, som skal være mellem 18 og 24 år, vil blive udvalgt gennem en fair og konkurrencepræget udvælgelsesproces.

For FN repræsenterer ungdommen repræsenterer både en topprioritet og en ny generation af støtte. Det anslås at én million studerende over hele verden, fra grundskole- til universitetsniveau, deltager i MUN-simuleringer hvert år. Mange af dagens ledere inden for regeringer og erhvervsliv har deltaget i MUN-programmer i deres ungdom.

FN’s Undergeneralsekretær for Kommunikation og Offentlig Information Kiyo Akasaka udtaler, at MUN-konferencer rundt om i verden spiller en vigtig rolle i at uddanne unge mennesker om, hvordan FN fungerer, og om de mange sociale og politiske emner på organisationens dagsorden.

Han siger: “For fyrre år siden inspirerede min deltagelse i en MUN-konference i Kyoto, Japan, mig til at arbejde med globale anliggender og forsøge at gøre en forskel i verden. Det er vores håb, at Global MUN vil bygge på tidligere resultater for at øge støtten til FN’s bestræbelser på at gøre verden til et bedre sted at leve.”

På Global MUN-konferencen vil studerende fra omkring 70 lande deltage i rollespil som udenlandske diplomater fra FN’s medlemslande og deltage i simulerede samlinger i FN’s Generalforsamling samt andre multilaterale organer i FN-systemet. Under forberedelserne til et MUN udvikler studerende lederevner og færdigheder inden for forskning, skrivning, offentlig taleteknik og problemløsning, som de vil kunne bruge hele deres liv. Desuden fremmer deltagelsen også konsensusdannelse, konfliktløsning og samarbejde og forbedrede lederevner.

Flere hundrede MUN-konferencer organiseres hvert år på alle uddannelsesniveauer fra grundskole til universitet. Global MUN målrettes umiddelbart mod universitetsstuderende. Den årlige konference vil årligt rotere mellem store FN-udstationeringsposter, især i udviklingslandene.

Foto: Otte studerende deltog i en workshop i New York frem mod Global MUN-konferencen i Geneve i august. Her ses de med FN’s generalsekretær Ban Ki-moon.