Store fremskridt på vejen mod Milleniumsmålene, men de mest sårbare er ladt tilbage, siger FN rapport

0
441

7. juli 2011: FN’s Generalsekretær opfordrer verdens ledere til at intensivere bestræbelserne på at få målene.

The Millennium Development Goals Report 2011, der bliver lanceret i dag af Generalsekretær Ban Ki-moon, siger at der er grund til fejring, fordi store fremskridt er blevet taget, siden verdens lederne i 2000 vedtog målene for at reducere sult, analfabetisme og sygdomme. Men verdens fattigste er stadig bagud.

“Milleniumsmålene har allerede løftet millioner af mennesker ud af fattigdommen, reddet et utælleligt antal børns liv og gjort det muligt for dem at gå i skole”, sagde Ban Ki-moon. ”Men på samme tid, viser rapporten også, at der er lang vej til målene er nået indenfor bemyndigelse af kvinder og piger, indefor fremme af bæredygtig udvikling samt de svages beskyttelse fra de altødelæggende eftervirkninger af forskellige kriser, om det så er konflikter, naturkatastrofer eller udsvinget i mad og energi priser”.
 
Fremgangen har alligevel været ujævn. Der er fortsat alt for mange mennesker, der har behov for hjælp, viser rapporten. Til trods for forbedringer, er der forsat store forskelle fra land til land, men også indenrigs er der stor forskel. Fremskridtene har en tendens til at forbigå de, som er nederst i det økonomiske system, eller på anden måde er skrøbeligt, på grund af køn, alder, handikap eller etnicitet. Forskellene mellem byområder og landsbyområder er fortsat skræmmende store.
 
Forbedringer af sanitære forhold er endnu et eksempel på at udviklingen forbigår de fattigste og folk i landområder. Mere end 2.6 milliarder mennesker mangler stadig adgang til toiletter eller anden form for forbedret sanitet. Og de steder, hvor der er sket forbedringer på området, har de i vidt omfang forbigået de fattigste, som f.eks. i det sydlige Asien, hvor de sanitære forhold for de fattigste 40 procent af husstandene stort set ikke har ændret sig fra 1995 til 2008.
 
Rapporten viser at de fattigste børn har gjort de mindste fremskridt i forbedret ernæring og overlevelsesrate. I 2009 var næsten en fjerdedel af børn i udviklingslande underernærede, heraf står det værst til blandt de allerfattigste. I udviklingslande er risikoen for at dø før sin femårs fødselsdag dobbelt så høj for børn fra de fattigste hjem som for børn fra de rigeste hjem.
 
Men rapporten fremhæver mange succeshistorier, som følge af økonomisk vækst i udviklingslandende, samt en målrettet indsats for at nå milleniumsmålene på alle områder. Øget finansiel støtte har ført til at vigtige programmer er blevet gennemført, som for eksempel behandling af mennesker, som lever med HIV/AIDS.
 
“Fra i dag og frem til 2015 må vi sørger for at de løfter, som bliver givet, bliver til løfter, som holdes”, udtaler Ban Ki-moon. Bæredygtig udvikling er nødvendig for at nå milleniumsmålene. ”Økosystemer skal beskyttes for at støtte en kontinuerlig vækst og vi må værne om naturområderne. FN’s konference om bæredygtig udvikling, Rio+20, der afholdes i juni 2012, er en oplagt mulighed for at skabe nye fremskridt”, siger Generalsekretæren.

 

Info

  • Verden som helhed er på vej mod at nå fattigdomsreduktions målet, og inden 2015 vil den globale fattigdom være faldet til under 15 procent, som er langt under det oprindelige mål.
  • Flere af verdens fattigste lande har gjort fremskridt indenfor uddannelse. For eksempel har Burundi, Rwanda, Madagaskar, Samoa, São Tomé og Principe, Togo og Tanzania opnået, eller nærmet sig målet for grundskole for alle børn.
  • Antallet af dødsfald blandt børn under fem er faldet fra 12,4 millioner i 1990 til 8,1 millioner i 2009. Dette betyder at der ca. dør 12000 færre børn hver dag.
  • Øget finansiering og intensivt arbejde har medført at antallet af Malariatifælde er faldet med 20 procent på verdensbasis, fra ca. 985000 i 2000 til 781000 i 2009.
  • Antallet af nye HIV-infektioner er faldet jævnt. I 2009 blev 2,6 millioner smittet med HIV. Dette er en nedgang på 21 procent siden 1997.
  • 13 ganger så mange mennesker fik antiretrivoral behandling mod HIV/AIDS i 2009 i forhold til i 2004, takket være en øget finansiering og udvidede nøgleprogrammer.
  • Tæt på 1,1 milliard flere mennesker som bor i byerne, og 723 millioner mennesker som bor i landsbyerne har mellem 1990 og 2008 fået adgang til rent drikkevand.

 

For yderligere information: Mette Fjalland, UNDPs Nordiske Kontor:  51 83 62 28

Rapporten samt de data, som ligger til grund for den, er tilgængelige på http://mdgs.un.org.

For yderligere information, pressemateriale og mediekontakter: www.un.org/millenniumgoals