Toiletter redder liv

0
632
UN Photo/Mark Garten

I dag, den 19. november, fejrer vi ’World Toilet Day’. Dagen sætter fokus på de 4,2 milliarder mennesker, der lever uden at have adgang til ordentlige sanitære forhold. Vi står over for en global sanitetskrise. På ’World Toilet Day’ kalder FN til handling for at opnå Verdensmål 6: Rent vand og sanitet for alle inden 2030.

Vand er på godt og ondt grundlaget for liv. Adgang til rent vand er helt afgørende for, om mennesker kan fungere. Men vådområder og -rum kan også udgøre ideelle vilkår for mikrobiel vækst og antibiotikaresistente bakterier, der er årsager til alvorlige infektionssygdomme.

Vi tager ofte vores toiletter og kloaksystemer for givet. I dag forsvinder vandet, når vi skylder ud eller åbner for afløbet. Men det har ikke altid været sådan. Før spildvandet forsvandt i kloakkerne, blev det tømt i gaderne, hvor det gav anledning til forskellige sygdomme. I dag er der fortsat mennesker, som lever uden ordentlige sanitære forhold.

Hvis du boede i en europæisk by i det 16. til 19. århundrede, ville du hver dag blive mødt af bestemte syn og lugte. Der ville selvfølgelig være udendørsmarkeder med nybagt brød og friske grøntsager. Men du ville også skulle passe på ikke at træde i renderne, hvor menneskelig afføring ville flyde mod nærmeste bæk eller lignende. Det ville ikke alene skulle træde nænsomt, du ville også skulle holde øje for oven, hvor du kunne risikere at menneskelige fæces ville blive kastet ud fra husene.

Gennem historien har det ført til dødsfald som følge af kolera, pest, tyfus eller dysenteri der udvikledes og spredtes i drikke- og spildevandet. Og det er en virkelighed, som mange fortsat lever i dag.

Åbne kloaksystemer i Reykjavik i år 1836. Tegning af Auguste Mayer.

De omfattende omkostninger ved utilstrækkelige sanitære forhold

Det vurderes, at næsten 4,2 milliarder mennesker lever uden adgang til tilstrækkeligt rene sanitære forhold – det er mere end halvdelen af verdens befolkning.

Diarré, kolera, dysenteri, tyfus og polio er blandt de sygdomme, der trives i områder med dårlige sanitære forhold. Diarré alene er koster næsten en halvmillion børn livet hvert år. Disse dødsfald kan nemt undgås, hvis børnene får adgang til rent vand.

Dårlige sanitære forhold reducerer ifølge WHO og UNICEF også det menneskelige velvære, fører til fejlernæring og har omfattende sociale og økonomiske omkostninger – særligt for piger og unge kvinder, der oftere udsættes for seksuelle overgreb, når ikke har muligheder for at varetage deres personlige hygiejne i private omgivelser. Utilstrækkelig adgang til sanitære faciliteter skævvrider også adgangen til uddannelse, da piger ofte ser sig nødsaget til at droppe ud af skolen, hvis de ikke har mulighed for at håndtere deres menstruation på et toilet eller lignende.

I år 2013 lancerede FN’s vice-generalsekretær for sanitet en strategi, der har til formål at eliminere al åben defækation frem mod 2025. FN’s Verdensmål 6 om rent vand og sanitet har sidenhen samlet de mange retningslinjer og handlingsplaner på området, som WHO, UNICEF og partnere arbejder på.

”Toiletter før templer”

I forbindelse med sin valgkampagne i år 2014 tilsidesatte Narendra Modi, Indiens hindu-nationalistiske leder, for en kort stund sine spirituelle aspirationer. Han fortalte et overrasket publikum, at økonomisk udvikling skulle have forrang over religion. ”Toiletter før templer,” konkluderede han. Indien har fundet sig i en langvarig sanitetskrise og toiletmangel. I Indiens landsbyer og slumområder er det almindeligt at passere en person, der defækerer.

Toiletmangel er centreret i ti lande, hvor 82% af de 1,1 milliarder mennesker, der er nødsaget til at udtømme deres afføring i det åbne, bor. Disse lande tæller Indien, Indonesien, Pakistan, Nigeria, Etiopien, Sudan, Niger, Nepal, Kina og Mozambique. Organisationer så som ’The Water Supply and Sanitation Collaborative Council’ (WSSCC), Verdensbanken og UNICEF arbejder målrettet mod at udbrede adgangen til bedre sanitære forhold i disse områder.

Toiletternes bidrag til indsatsen mod klimaforandringer

Toiletter spiller også en rolle i arbejdet med at modvirke klimaforandringer. Spildevand og slam fra toiletter er værdifuldt vand, der indeholder næringsstoffer og energi, der kan anvendes i bæredygtige sanitetssystemer til at fremme miljøvenligt landbrug. Bæredygtig sanitet begynder med et toilet, der effektivt indfanger menneskelige affaldsstoffer på en sikker og værdig vis. Spildevandet bliver efterfølgende opsamlet i en tank, der under ordnede forhold kan tømmes eller – via rørsystemer – transportere vandet til steder, hvor det behandles og gøres klar til bæredygtige formål.

Sikker genanvendelse af menneskelige affaldsstoffer hjælper os til at spare vand, reducere og fange drivhusgasudledninger, og det kan på bæredygtig vis tilførelandbruget vand og næringsstoffer.

Læs mere her: https://www.worldtoiletday.info/