Kysten er klar for nordisk samarbejde i Syrien

0
422
Sigrid Kaag taler til journalister. Foto: FN/Evan Schneider

Sigrid Kaag taler til journalister. Foto: FN/Evan Schneider

19. februar 2014 – Da det blev afsløret at der var blevet brugt kemiske våben mod civilbefolkningen i Syrien skabte det ramaskrig og massiv international opmærksomhed. Da det syriske regime indvilligede i at fjerne sine kemiske våben, gik Danmark og Norge sammen under FN-mandat for at transportere dem ud fra en syrisk havn og til destruktion. Det er mange kemikalier som fragtes ud, heraf bliver nogle af dem overført til det amerikanske marinefartøj, ”Cape Ray”. Det er i denne sidste fase at de kemiske våben skal destrueres. I midten af december fik danskerne og nordmændene selskab af et finsk krisehåndteringsteam, som står parat hvis der skulle opstå ulykker under transporten.

Det var planlagt at fjernelsen af våbnene skulle ske før den 31. december, men den forværrede konflikt i Syrien, logistiske problemer og dårligt vejr har forsinket operationen.

Operationen er ledet af Danmark, med en norsk officer som næstkommanderende. Storbritannien deltager også, med en fregat underlagt dansk kommando. Derudover bidrager Kina og Rusland også med fartøjerne ”Yan Cheng” og ”Peter den Store”. Sidste års Nobelprisvinder, Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPWC), har ansvar for at overvåge og lette arbejdet med at pakke, fragte og destruere de kemiske våben, i samarbejde med FN.

Talsmanden ved det norske Forsvarsdepartement, Eskil Grendahl Sivertsen, siger, at samarbejdet mellem de nordiske lande fungerer rigtig godt. ”I og med at begge lande er medlemmer af NATO, arbejder Danmark og Norge mere eller mindre ens i forhold til planlægning, procedurer og rutiner for kommando og styring. Vi har en ens forståelse af missionen og hvordan den bedst udføres.” Det at landene er nabolande, og både deler sproglige og kulturelle ligheder, er nævnt som en grund til at samarbejdet fungerer så godt. Derudover har de nordiske lande før arbejdet sammen i forskellige militære operationer, som for eksempel ISAF-operationen i Afghanistan.

I forhold til operationen in Syrien, forklarer Sivertsen, at de kemiske stoffer bliver transporteret ombord på både i sikre containere. Ifølge Sivertsen, er missionen ukompliceret, militært set. ”Vi har en moderne fregatstyrke med dygtige og motiverede folk. Ledsagelsesmissioner er en central del af fregatstyrken, og vi har fået værdifuld erfaring fra andre operationer, blandt andet fra vores deltagelse i missionen udenfor Afrikas Horn.

Norges udenrigsminister Børge Brende og den tidligere fungerende danske udenrigsminister Rasmus Helveg Petersen udtrykte deres støtte til operationen i en fælles udtalelse, hvor de sagde at ”brugen af kemiske våben er en trussel mod international fred og sikkerhed. Det er en central opgave for the internationale samfund at fjerne disse forfærdelige våben fra Syrien.” Ministre opfordrede også andre medlemmer af FN til at deltage med al mulig støtte i OPWC/FN-operationen.
Sivertsen udtaler at det mest udfordrende ved denne operation er tidsfaktoren. Den 31. januar blev to forsendelser med kemikalier fragtet. Generaldirektøren for OPWC Ahmet Üzümcü udtalte i en pressemeddelelse, at ”behovet for at processen øget farten, er hel tydelig.”

På trods af udfordringerne er de nordiske lande der deltager i operationen motiverede af opgaverne: ”Vi har alle et ansvar for at skabe en mere sikker verden og gøre hvad vi kan når FN beder om det. At deltage i at fjerne de kemiske våben fra Syrien er både en meningsfyldt og vigtig mission”, konkluderer Sivertsen.

En tredje leverance af materiale til fremstilling af kemiske våben, fandt sted fra Den Syriske Arabiske Republik den 10. februar. Materialerne er om bord på et norsk fartøj ledsaget af en flådeeskorte fra Folkerepublikken Kina, Danmark, Norge og Rusland.