A-Ø webstedsindeks

Toppen af verden smelter

Gletsjerne i Himalaya-bjergene leverer vand til 1,3 milliarder mennesker, svarende til mere end en ottendedel af verdens civilbefolkning. Rekordhøje temperaturstigninger, som resultat af vedvarende brug af fossile brændstoffer og deres eskalerende effekt på klimaet, betyder rekordhøj smeltning af gletsjere. Issmeltningen udløser massive oversvømmelser, og når smeltevandet når ud i havet, kan det ikke bruges som drikkevand. En humanitær jagt på vandforsyninger er begyndt. Og alt dette sker, mens tusindvis af menneskers hjem bliver skyllet væk.

FN’s generalsekretær António Guterres besøger Nepal for at sende et stærkt budskab til de globale ledere og den globale befolkning. “Verdens tage er ved at styrte sammen”, sagde Antonio Guterres og tilføjede: “Smeltende gletsjere betyder oversvømmede søer og floder, der river hele samfund med sig. Og havene stiger med rekordhastighed og truer kystsamfund over hele kloden. Krisen tager fart.”

Den fortsatte anvendelse af fossile brændstoffer og deres udledning af drivhusgasser får temperaturen til at stige. Dette lægger pres på vores planetariske økosystemer med alvorlige konsekvenser for hele det globale samfund.

Nepals kapløb mod monsunen

Klimaforandringer har intensiveret den årlige monsun fra juni til september. Det udløser et stigende antal oversvømmelser og jordskred. Disse katastrofer er særligt ødelæggende i et land som Nepal, hvis landskab er kendetegnet ved sine stejle skråninger.

I årevis har den årlige regnsæson været en social og kulturel nødvendighed for nepaleserne for at opretholde livet i årevis. Nu er den hurtigt ved at blive nepalesernes værste mareridt. Gletsjerne i Himalaya-bjergene smelter dobbelt så hurtigt som for 25 år siden. Dette gør Nepal til et af de mest sårbare samfund i verden over for klimaforandringer. Kontinuerlig skovrydning gør planeten mindre modstandsdygtig og forstærker potentielle jordskred, idet jorden fjernes i processen.

Det er en mangefacetteret krise forsaget af klimaforandringer. Byer og afgrøder bliver skyllet væk, og folk bliver hjemløse.

“Dette resulterer i en katastrofe; Lavtliggende lande og samfund udslettet for altid; millioner af mennesker på flugt med stor konkurrence om vand og jord. Og oversvømmelser, tørke og jordskred accelererer over hele verden,” sagde generalsekretær António Guterres i Nepal.

Et UNEP-støttet projekt med den nepalesiske regering genopretter nu næsten 1.300 hektar skov og græsningsarealer, hvilket gavner mere end 56.000 mennesker og reducerer deres risiko i klimaforandringerne.

Skaderne fra et jordskred i 2020 i landsbyen Lapilang i Nepal
Skaderne fra et jordskred i 2020 i landsbyen Lapilang i Nepal. Foto: UNEP/Artan Jama

De globale vandreservoirer er ved at slippe op

“Gletsjere er iskolde reservoirer – dem her i Himalaya leverer ferskvand til langt over en milliard mennesker”, sagde António Guterres i Nepal.

Gletsjerne i Himalaya-bjergene leverer vand til 1,3 milliarder mennesker omkring bjergkæden. Efterhånden som gletsjerne smelter hurtigere, ender store mængder drikkevand i havet, hvor det blandes med saltvand. Når temperaturerne fortsætter med at stige, vil gletsjerne ikke blive gendannet i samme omfang som tidligere.

Tørre eller halvtørre områder, såsom det vestlige Kina, det nordøstlige Afghanistan, Usbekistan og dele af Pakistan, er allermest afhængig af ferskvandet fra Himalaya-bjergene.

“Vi må gøre en ende på de fossile brændstoffers tidsalder. Vi må handle nu for at beskytte mennesker i frontlinjen; Og for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader for at afværge det værste klimakaos,” sagde Guterres.

Gletsjerne i Himalaya smelter. “Verden kan ikke vente”.

Læs mere om generalsekretærens besøg i Nepal her

Læs mere om UNDPs projekt i Nepal her

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19