Tre nordiske lande valgt til FN’s ligestillingsenhed, UN Women

0
445

Danmark, Sverige og Norge er blevet valgt til at sidde i den første bestyrelse i UN Women, det nyligt oprettede FN-agentur, der arbejder for ligestilling og kvinders rettigheder.

 Valget, der blev afholdt den 10. november i det Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC), giver den nye bestyrelse mulighed for at samles forud for den officielle etablering af UN Women den 1. januar 2011.

De 41 bestyrelsesmedlemmer blev valgt på følgende grundlag: 10 fra Afrika, 10 fra Asien, 4 fra Østeuropa (Estland Ungarn, Rusland og Ukraine), 6 fra Latinamerika og Caribien (Argentina, Brasilien, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Grenada og Peru), 5 fra Vesteuropa og andre stater (Danmark, Frankrig, Italien, Luxembourg og Sverige) og 6 fra de bidragydende lande (Mexico, Norge, Saudi-Arabien, Spanien, Storbritannien og USA).

Det nye agentur blev oprettet den 2. juli for at føre tilsyn med alle verdens programmer, der sigter mod at fremme kvinders rettigheder og deres fulde deltagelse i globale anliggender. Et af dens mål vil også være at støtte Kommissionen og andre mellemstatslige organer i udarbejdelsen af politikker på området. FN’s ligestillingsenhed blev oprettet som et resultat af sammenlægningen af de fire eksisterende enheder: FN’s udviklingsfond for kvinder (UNIFEM), FN-sekretariatets afdeling for kvinders rettigheder (DAW), generalsekretærens specialrådgiver for ligestilling og FN’s internationale institut for ligestilling (UNISTRAW). UN Women ledes af Chiles tidligere præsident Michelle Bachelet. 

UN Women vil sigte på at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre og implementere standarder, yde teknisk og finansiel støtte til lande, der anmoder herom, og skabe partnerskaber med det civile samfund. Inden for FN, vil det holde verdensorganet ansvarlig for sine egne forpligtelser om ligestilling mellem kønnene.

Til at udføre sine opgaver, vil UN Women arbejde med et årligt budget på mindst 500 millioner dollars.