GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN FOR VAND

0
388
title

title

22. MARTS 2011

I takt med at verden planlægger en mere bæredygtig fremtid, er det afgørende samspil mellem vand, mad og energi en af ​​de mest frygtindgydende udfordringer vi står overfor. Uden vand er der ingen værdighed og ingen vej ud af fattigdom. Alligevel er der mange lande som halter netop på dette millenniumudviklingsmål (MDGs) om vand og sanitet.

Om lidt mere end en generations tid vil 60 procent af verdens befolkning bo i byerne, en stor del af stigningen vil finde sted i den indre bys slumkvarterer og besættelsesområderne i udviklingslandene. Temaet for dette års overholdelse af Verdensdagen for Vand er “Vand til Byerne”, et tema, der sætter fokus på nogle af de største udfordringer i den mere og mere urbane fremtid.
 
Urbanisering medfører muligheder for en mere effektiv forvaltning af vandressourcer og en forbedret adgang til drikkevand og sanitet. Samtidig er problemerne oftest større i byerne, og i øjeblikket overgår de vores evne til at udtænke løsninger.
 
Gennem det seneste årti er antallet af byboere, der ikke har adgang til en vandhane i deres hjem eller i nærhed steget med en cirka 114 millioner. Antallet af dem, der ikke har adgang til de mest basale sanitære faciliteter er steget med cirka 134 millioner. Denne 20 procents stigning har haft en enormt skadelig indvirkning på menneskers sundhed og for den økonomiske produktivitet: Folk er syge og ude af stand til at arbejde.

 

Udfordringerne omkring vandet er meget mere end bare adgangen til vandet. I mange lande tvinges piger til at droppe ud af skolen på grund af mangel på sanitære faciliteter. Kvinder bliver chikaneret eller overfaldet når de henter vand eller besøger et offentligt toilet. Desuden har de fattigste og mest sårbare mennesker i samfundet ofte ikke andet valg end at købe vand fra uformelle leverandører til priser der skønnes at være 20 til 100 procent højere end deres rige naboer, der modtager ledningsført vand i deres hjem. Det er ikke bare uholdbart, det er uacceptabelt.

Vandproblemerne vil indtage en fremtrædende plads på den kommende FN-konference om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro i 2012 – Rio+20. Mit Højniveau Panel om Global Bæredygtighed (High-level Panel on Global Sustainability) og UN-Water er ved at undersøge måder hvorpå vi kan bygge bro mellem vand, energi og fødevaresikkerhed, med henblik på at reducere fattigdom og ulighed, skabe arbejdspladser, og minimere risikoen for klimaændringer og miljøbelastning.

På Verdensdagen for Vand opfordrer jeg regeringer til at anerkende den urbane vandkrise – en krise der mere er baseret på regeringsførelse, svage politikere og dårlig ledelse end på mangel af vand. Lad os også lave et løfte om at vende den alarmerende tilbagegang der har været i pro-poor investeringer i vand og sanitet. Og lad os på ny bekræfte vores forpligtelse til at stoppe situationen for de 800 millioner mennesker, der i en verden med overflod fortsat ikke har rent drikkevand eller sanitære faciliteter – de har brug for et liv i værdighed og et godt helbred.