A-Ø webstedsindeks

Uddannelse er en menneskeret

Uddannelse er en menneskeret og nøgle til at skabe bæredygtig udvikling. Men idet vi markerer den Internationale Uddannelsesdag i dag, har verden i dag fortsat udfordringer med at opnå universel uddannelse. Det betyder blandt andet, at lande ikke kan opnå ligestilling mellem kønnene og bryde den fattigdomscyklus, som millioner af børn, unge og voksne blev født i.

I december 2018 vedtog FN’s Generalforsamling ved konsensus en resolution, der proklamerede den 24. januar hvert år som den Internationale Uddannelsesdag – en dag, der anerkender vigtigheden af ​​at arbejde for at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring for alle.

Læring til fordel for mennesker, Jorden, velstand og fred” er temaet for dette års Internationale Uddannelsesdag. ”Mennesker”, fordi uddannelse er kernen i både personlig udvikling og samfundsudvikling; ”Jorden”, fordi læring kan spille en vigtig rolle i den forandring, der er nødvendig for at realisere mere miljømæssigt bæredygtige samfund; ”velstand”, fordi uddannelse kan forbedre jobmulighederne, øge indkomsten hos de fattigste og mindske uligheden; og “fred”, fordi uddannelse er en betingelse for politisk deltagelse, inklusion og demokrati.

Børn og unges ret til uddannelse krænkes i øjeblikket over hele verden. Faktisk har ca. 265 millioner børn og unge over hele verden ikke mulighed for at komme i skole eller gennemføre deres skole, og 617 millioner børn og unge kan ikke læse og forstå grundlæggende matematik. Derudover afslutter mindre end 40% af pigerne i Afrika syd for Sahara deres skolegang, og ca. fire millioner flygtningebørn og –unge er ikke i skole. 

Deres ret til uddannelse er nedfældet i artikel 26 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, som understreger, at elementær undervisning skal være gratis of obligatorisk. FN’s Børnekonvention, som blev vedtaget i 1989, fastslår også, at videregående og højere uddannelse skal gøres tilgængelig for alle.

Derudover er lige adgang til kvalitetsuddannelse essentielt, hvis vi skal opnå succes med alle 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Mål 4 sigter specifikt på at ”sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring” inden 2030. 

Kort sagt, er uddannelse lig med udvikling, ”empowerment” og forandring for individer og samfund.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19