UNDP: Katastrofe at investorer flygter fra udviklingslandene

0
448

Nye beregninger fra Verdensbanken viser, at erhvervslivets investeringer i udviklingslande vil falde fra 3.700 mia. kroner i fjor til 1.900 mia. kroner i år. Investorernes flugt fra udviklingslandene er katastrofal,” siger Jakob Simonsen, direktør for FN’s Udviklingsprograms nordiske kontor.

Faldet i investeringer i udviklingslande skal ses i lyset af de seneste fire års udvikling, hvor Danmarks vigtigste handelspartnere, Tyskland og Sverige, har haft langt lavere økonomisk vækst end for eksempel udviklingslande som Uganda og Mozambique. Ikke desto mindre har de økonomiske nedgangstider ført til, at selskaber er tilbageholdende med at investere i udviklingslande, som traditionelt er blevet opfattet som ustabile og usikre.

Jakob Simonsen siger desuden: I FN’s Udviklingsprogram, UNDP, er vi helt overbeviste om, at hvis 2015 Målene skal nås, skal den økonomiske vækst i de fattige lande fortsætte. I den sammenhæng spiller private investeringer en central rolle, for de skaber arbejdspladser, genererer skatteindtægter til uddannelse, sundhedspleje og infrastruktur samt tilbyder varer, som også marginaliserede befolkningsgrupper er afhængige af.”

Manglen på kapital og investeringer sætter ikke bare en stopper for private virksomheder, som ellers ville have bidraget til økonomisk vækst. Den betyder også, at flere af 2015 Målene bliver meget vanskelige at nå. En reduktion af investeringer på 1.800 mia. kroner, vil have alvorlige konsekvenser for mange sydlige lande.

UNDP rapporterer, at de arbejder aktivt med myndigheder over hele verden for at reducere finanskrisens skadevirkninger: I Cambodja bistår UNDP med at etablere sociale støtteordninger, i Rumænien og Ukraine har UNDP bidraget med at finde ud af, hvilken infrastruktur landet behøver for at øge beskæftigelsen, og i Mali og Malawi har organisationen igangsat et projekt for at forbedre bøndernes produktivitet.

Og udsigterne er ikke kun dystre. Mellem 2003 og 2008 øgedes bruttonationalprodukterne syd for Sahara med mere end fem procent årligt. Forhåbentlig, siger UNDP, betyder dette, at når verdensøkonomien igen kommer på fode, vil investorerne, som ikke skræmmes væk fra udviklingslandene, være en hel del bedre stillet, end de virksomheder som forlod regionen.

Kilde: FN’s Udviklingsprogram