Generalsekretærens budskab i forbindelse med den internationale tuberkulosedag d. 24. marts

0
412

"I anledning af den Internationale Tuberkulosedag opfordres til at yde en indsats for at udrydde tuberkulose, som er en sygdom, der dræber 4 000 mennesker hver dag. Både den menneskeskabte, multiresistente form af sygdommen og den endnu mere modstandsdygtige og dødbringende type, den stærkt medicinresistente tuberkulose, spreder sig.

Hvis vi skal forebygge en tuberkuloseepidemi, som vi ikke er i stand til at behandle, må vi gribe problemet ved dets rod: den mangelfulde behandling, manglen på præparater, den ringe udskrivning og anvendelse af medicin.

Derfor er dette års tema “Jeg stopper tb”. Det er en kamp, der kun kan vindes, hvis millioner af individer forpligter sig – donorer og forskere, doktorer og sundhedsarbejdere, patienter og familiemedlemmer.

Takket være en bred sammenslutning af partnere, der arbejder for at udrydde tb, er andelen af sygdomstilfælde langsomt faldende. Men dette fremskridt holder ikke trit med befolkningstilvæksten, så flere og flere mennesker smittes med tuberkulose.

Verdenssundhedsorganisationen udgav for nyligt en rapport, der tegnede et uhyggeligt billede af den medicinresistente tb i en række lande. Og tuberkulose er endnu mere dødelig, når den optræder sammen med HIV-epidemien.

Vi må intensivere den globale indsats for at redde liv. I bestræbelserne på at forstærke vores kollektive evne til at bekæmpe HIV-relaterede tuberkulosedødsfald vil de Forenede Nationer vil samle et forum i juni, hvor globale ledere kan diskutere HIV og tb. Vi kan hente inspiration fra en række afrikanske lande, hvor det har vist sig, at det er muligt at forbedre de ydelser, som screener tb-patienter for HIV og vice versa, samt at igangsætte behandling. F.eks. tilbyder Rwanda HIV-screeninger til mere end tre fjerdedele af alle tb-patienter. Kenya og Malawi har også gjort store fremskridt.

Disse imponerende fremskridt er resultatet af enkeltindividers indsats. ”Jeg stopper tb” er ikke kun denne dags tema, men et løfte vi må holde, når vi kæmper mod epidemien hele året og ud i fremtiden."