Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Afskaffelsen af Slaveri, 2. december 2006

0
413

Den 25. marts 2007 vil verden markere 200 års jubilæet for afskaffelsen af slavehandelen i de britiske kolonier. Denne milepæl vil være en effektfuld påmindelse om århundreds kamp og fremgang i bekæmpelsen af slaveri – men også om det faktum, at vi stadig ikke har klaret at udrydde det fuldstændigt. Nutidige former for slaveri – fra bundet arbejde til menneskehandel – florerer som et resultat af diskrimination, social udelukkelse og sårbarhed forværret af fattigdom. På grund af vores mislykkede bestræbelser på at afbøde fattigdom, forsvare alles menneskerettigheder og adressere straffefrihed effektivt, er potentielle ofre ude af stand til at beskytte dem selv mod udnyttelse og misbrug.

Bevægelsen mod slaveri var den første kampagne, som bragte det internationale samfund sammen, i kampen mod grov overtrædelse af menneskerettighederne. Det demonstrerede, hvor effektiv mobiliseringen af den offentlige mening kan være, når anledningen er tvingende nok og ikke efterlader plads til kompromiser.

I dag må vi videreføre bestræbelserne. Jeg opfordrer stater til at ratificere internationale midler mod slaveri og at samarbejde til fulde med alle relevante internationale menneskeretsmekanismer. Jeg beder dem om at gøre mere brug af eksisterende redskaber, såsom Principperne og Retningslinierne for Menneskerettigheder og Menneskehandel. Jeg appellerer til dem om at yde gavmildt til De Forenede Nationers Frivillige Fond vedrørende Nutidige Former for Slaveri, så vi fortsat kan yde bistand til ofre. Jeg bønfalder dem om at øge foranstaltningerne for at udrydde den rodfæstede fattigdom, som fortsat efterlader vore medmennesker udsatte over for undertvingelse. Jeg tilskynder ligeledes folk overalt til at holde deres regeringer ansvarlige.

På denne Internationale Dag, lad os forpligte os til at trække på historiens lærdom og befri vores medmennesker fra slaveri.