Markant færre danske børn kender deres rettigheder

0
476
Foto: UNICEF DANMARK

Foto: UNICEF DANMARK

Kun 23 % af danske børn synes, de ved noget om børns rettigheder. Det er endnu færre, end det var tilfældet i en lignende undersøgelse for fem år siden, hvor tallet lå på 39 %.

Spørger man børnene direkte til deres kendskab til FN’s Børnekonvention og FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, er tallene endnu lavere. Kun 11 % siger, de kender FN’s Børnekonvention godt eller nogenlunde – 46 % har ingen viden overhovedet. For FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder siger 22 %, at de kender til den, mens 30 % ingen viden har.

Det viser en Gallup-undersøgelse blandt 12-16 årige danske skoleelever, som UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder har fået lavet.

I år er det 25 år siden, FN’s enstemmigt vedtog Børnekonventionen. Danmark tilsluttede sig konventionen i 1991 og forpligtede sig dermed til at sikre børns rettigheder – såsom retten til at gå i skole, retten til fritid og retten til at blive hørt. Danmark har også forpligtet sig til at gøre indholdet af konventionen almindelig kendt blandt børn og voksne

Derudover har Marta Maurás, der er FN’s rapportør for Børnekonventionen, i skarpe vendinger påpeget over for Danmark, at det er nødvendigt, at Danmark styrker børns kendskab til deres rettigheder og styrker undervisningen i børns rettigheder i landets folkeskoler.

Den dugfriske Gallup-undersøgelse vidner om, at flertallet af danske børn ikke selv kender til disse rettigheder – selvom al erfaring viser, at børn, der kender deres rettigheder, også har lettere ved at påkalde sig dem.

Folkeskolereformen er en oplagt anledning til at forbedre børns kendskab til menneskerettighederne generelt, og til børns rettigheder i særdeleshed. Ikke kun i et enkelt emne eller fag, men igennem hele skoleforløbet, fra indskoling til udskoling.

Andre nøgletal fra undersøgelsen:

Kun 8 % vil gå til deres lærer, hvis de har problemer derhjemme. Har de problemer i skolen, gælder det 25 %.
34 % er meget enige eller enige i, at det er i orden, at politiet bruger tortur, hvis de skal forhindre et terrorangreb.
77 % mener, børn har ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem – f.eks. i skilsmisser.
Grønlandske børn ved mere om deres rettigheder end danske børn. 23 % af danske børn synes, de ved noget om børns rettigheder. I Grønland gælder det 38 %. Her er det også 26 %, der siger, de ingen viden har om FN’s Børnekonvention – i Danmark er det tal oppe på 46 %.

Kilde: UNICEF Danmark