A-Ø webstedsindeks

UNICEF: når verden ikke uddanner børn, lider vi alle

Mens COVID-19-pandemien går ind i sit tredje år, har 23 lande – hjemsted for omkring 405 millioner skolebørn – endnu ikke åbnet skolerne fuldt ud, og mange skolebørn er i fare for at droppe ud af skolen, ifølge en ny UNICEF-rapport. 

“Når børn ikke har mulighed for at interagere direkte med lærere og jævnaldrende, lider deres indlæring under det,” siger UNICEF’s administrerende direktør Catherine Russell. “Når de slet ikke kan interagere med deres lærere og jævnaldrende, kan deres indlæringstab blive permanent. 

 

FN’s Verdensmål #4 

I 2015 vedtog alle FN’s medlemsstater en udviklingspolitik om bæredygtighed, som er centreret omkring FN’s 17 Verdensmål (Sustainable Development Goals – SDG). De 17 mål udgør en global plan for fred og velstand for mennesker og planeten og skal være nået inden 2030. 

 

Foto: Pablo Schverdfinger/UNICEF

Mål 4, der hedder Kvalitetsuddannelse, vedrører inklusiv og retfærdig kvalitetsuddannelse og fremmelse af muligheder for livslang læring for alle. Mål 4 har til formål at sikre, at alle børn får gratis grundskole- og ungdomsuddannelse, at de har adgang til udvikling og pasning af småbørn og førskoleundervisning af høj kvalitet inden 2030. 

Men hvad siger rapporten fra UNICEF om situationen på skoleområdet? 

 

Are children really learning? 

Rapporten Are children really learning?indeholder data på landsplan om virkningen af COVID-19-pandemien og de dermed forbundne effekter af skolelukninger på børn samt en opdateret analyse af situationen vedrørende børns læring før pandemien. Den påpeger, at 147 millioner børn gik glip af mere end halvdelen af deres skoleophold i de seneste to år. Det svarer til 2 billioner timer af tabt personlig læring på verdensplan.  

Ud over data om læringstab peger rapporten på nye beviser, der viser, at mange børn ikke vendte tilbage til skolen, da deres klasseværelser blev genåbnet, herunder i Liberia i Vestafrika, hvor 43 % af eleverne i de offentlige skoler ikke var i skole, efter at skolerne blev genåbnet i december 2020. 

 

Stigende ulighed 

Børn, der ikke går i skole, er nogle af de mest sårbare og marginaliserede børn i samfundet. Det er mindst sandsynligt, at de kan læse, skrive eller regne grundlæggende matematik, og de er afskåret fra det sikkerhedsnet, som skolerne udgør, hvilket giver dem en øget risiko for udnyttelse og livslang fattigdom og afsavn. 

“Denne stigende ulighed i adgangen til læring betyder, at uddannelse risikerer at blive den største splittelse og ikke den største udligning. Når verden ikke uddanner børn, lider vi alle.” 

Glade børn i skole
Foto: Ramasomanana/UNICEF

I de analyserede lande er det nuværende indlæringstempo så langsomt, at det vil tage syv år for de fleste skolebørn at lære grundlæggende læsefærdigheder, som burde have taget to år, og 11 år at lære grundlæggende regnefærdigheder. 

Desuden er der i mange tilfælde ingen garanti for, at skolebørn overhovedet har lært de grundlæggende færdigheder.   

  

Covid-19 har bremset udviklingen med hensyn til at nå Verdensmål nr. 4, og det er især børn i Afrika, der lider under det. Vi er nødt til at handle nu for at forhindre, at situationen bliver endnu værre. UNICEF-direktøren udtaler:  

“Vi har brug for en ny normalitet: at få børnene ind i klasseværelserne, vurdere, hvor de er i deres læring, give dem den intensive støtte, de har brug for for at indhente det, de er gået glip af, og sikre, at lærerne har den uddannelse og de læringsressourcer, de har brug for. Der er for meget på spil til at gøre mindre”, sagde Russell.  

Læs mere her:

77 million children have spent 18 months out of class: #ReopenSchools, urges UNICEF  | | UN News

Norway donates $10 million to education in South Sudan – United Nations Western Europe (unric.org)

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19