A-Ø webstedsindeks

Vand er blevet til et våben i Yemen

6. november 2019 – Vand er en vigtig og sårbar ressource, der hurtigt kan øge spændingerne i og mellem lande. Ved at tage kontrol, ødelægge eller omdirigere adgangen til vand kan vand forvandles til våben.

Dette er tilfældet i Yemen, som har været i en katastrofal borgerkrig siden 2015. Vandinfrastruktur – fra grundvandsbrønde til spildevandsrensningsanlæg og pumpestationer til afsaltningsanlæg – er blevet beskadiget, hvilket udgør miljømæssige og sundhedsmæssige risici. Det yemenitiske folk betaler prisen for dette. Det betyder, at børn og familier bliver tvunget til at drikke urent og klart forurenet vand.

Der er imidlertid mange forskellige måder, hvorpå vand kan bruges som våben. I Yemen kan man se, at forskellige parter af konflikten har nægtet adgang til humanitær hjælp i form af mad og vand. Derudover har de angrebet kritisk vandinfrastruktur, og dette betyder, at kilder til sikkert drikkevand er blevet ødelagt, og vand er blevet konfiskeret. Halvdelen af ​​befolkningen har således ingen adgang til sikkert vand, hvilket allerede var en knap vare i Yemen, før konflikten brød ud.

Som følge af krigshandlingerne i Yemen har ødelæggelsen af ​​Yemens vand- og sanitetsinfrastruktur skabt en af ​​de værste sundhedsepidemier i landets historie. Grundet ringe vand- og sanitetsforhold har den livsfarlige kolera-sygdom spredt sig drastisk: Dårlige vand- og sanitetsforhold har nemlig bidraget til det største koleraudbrud i registreret historie med mere end 1,3 millioner formodede sager og over 2.600 relaterede dødsfald siden krigens udbrud i april 2017.

Vandknaphed påvirker desuden andre sektorer – manglen på tilstrækkeligt rent drikkevand er eksempelvis stadig en af ​​de største udfordringer i landbrugssektoren i Yemen. Utilgængeligheden af ​​vand til landbrugspraksis er den mest begrænsende faktor for fødevaresikkerhed: Mere end 20 millioner yemenitter er ramt af fødevareusikkerhed, herunder er næsten 10 millioner på randen af ​​hungersnød og sult.

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19