Vand er kilden til en bæredygtig fremtid

0
593
Foto: World Economic Forum

Foto: World Economic Forum

22.03.2015 – Vand er kernen i bæredygtig udvikling. Vandressourcer og det væld af ydelser det leverer, understøtter fattigdomsreduktion, økonomisk vækst og et bæredygtigt miljø. Fra fødevare og energisikkerhed til menneskelig og miljømæssig sundhed, bidrager vand til velvære og vækst, der påvirker milliarder af menneskers levevilkår.

Den 22 marts markerer FN verdensdagen for vand.

Vand er en afgørende ingrediens i skabelsen af en bæredygtig fremtid, og derfor sætter dette års tema fokus på vand og bæredygtig udvikling.

”I starten af klimaforandringerne opstod en stigende efterspørgsel på vandressourcer fra landbrug, industri og byer som kun udbydes i begrænset omfang. Vandkrisen intensiveres yderligere af den øgede forurening, som finder sted i mange byer. Denne kan kun blive taget hånd om gennem en holistisk politisk strategi, der operer på tværs af sektorer – international, regionalt og globalt,” sagde FN generalsekretær, Ban Ki-Moon i hans erklæring på verdensdagen for vand.

I år 2000 aftalte verden at halvere antallet af mennesket, der ikke har adgang til rent vand inden 2015. Det mål nåede verden allerede i 2012 – tre år før deadline. Det betyder, at siden 1990 har ikke færre end 2,3 milliarder mennesker fået adgang til rent vand. Trods disse fremskridt lever 750 millioner folk – mere end en tiendedel af verdens befolkning – stadig uden adgang til rent drikkevand.

Siden 1990 har fjerdedel af verdens befolkning fået adgang til forbedrede sanitære forhold. Dog lever 2,5 milliarder stadig uden og en milliarder mennesker der forretter deres nødtørft i det fri, hvorfor dette område er det mindst succesfulde af udviklingsmålene.

“Vi kan ikke opnå en verden af værdighed, sundhed og velstand for alle, før vi løser dette presserende problem”, sagde Ban Ki-moon i hans budskab på verdensdagen for vand.

”For at løse de mange udfordringer i forbindelse med vand, må vi arbejde i samarbejdets ånd, mødt med en åbenhed overfor nye ideer og innovation, parat til at udveksle løsninger, som vi alle har brug for i skabelsen af en bæredygtig fremtid. Hvis vi gør det, kan vi sammen ende fattigdom, fremme global velstand og velfærd, beskytte miljøet og modstå truslen fra klimaforandringerne.”

Tal og fakta

Sundhed: Det skønnes, at det koster 107 milliarder amerikanske dollars om året at give enhver person i hele verden adgang til rent vand og sanitære forhold over en femårig periode.

Natur: Økosystemer er vandcyklussers bankende hjerte: de holder dem i live. Alligevel værdisætter de fleste økonomiske modeller ikke de essentielle ydelser, som ferskvands økosystemer leverer.

Industri: Mere vand bruges til at fremstille en bil end til at fylde en hel swimmingpool. Den globale efterspørgsel på vand, der indgår i produktion, forventes at stige med 400 % fra 2000 til 2050 – en meget større andel i forhold til andre sektorer.

Energi: I dag stammer 80 % af el produktionen fra termisk elektricitet.

Urbanisering: Hver uge, flytter 1 million mennesker til byen. Urbaniseringen skaber et kæmpe pres på vandforsyningens infrastrukturen, og resulterer i mange tilfælde i vandspild.

Mad: For at producere 1 kilo ris, forbruges 3,500 liter vand. Globalt er landbruget den største vandforbrugende sektor, der bruger 70 % af det samlede forbrug. I 2050 er landbruget nødt til at producere 60 % mere mad globalt, og 100 % i udviklingslande for at dække fødevarebehovet, hvilket vil få efterspørgslen på vand til at stige drastisk.

Ligestilling: I mange udviklingslande har kvinder ansvar for at hente vand til familien. I gennemsnit bruger de 25 % af deres dag på at hente vand, tid, der kunne være brugt på, at arbejde eller gå i skole. På verdensplan bruger kvinder 200 millioner timer på at bære vand. 

Kilde: FN’s Verdensdag for Vand

Relaterede artikler

En ud af tre kvinder uden et sikkert toilet

Begrænset adgang til vand er en trussel mod verdensfreden

En bumpet vej mod en mere miljøvenlig politik i Afghanistan

Samarbejde om vand nødvendigt i en mere og mere tørstig verden

FN’s vand- og udviklingsrapport 2014