Kvindelige landbrugere har potentiale til at redde 150 millioner fra hungersnød

0
399
FN anerkendte i dag den vigtige rolle af og bidrag fra kvindelige landbrugere, mens verden iagttager Kvindernes internationale kampdag. Dagens tema denne gang er ”Styrk kvindelige landbrugere - stop sult og fattigdom”

FN anerkendte i dag den vigtige rolle af og bidrag fra kvindelige landbrugere, mens verden iagttager Kvindernes internationale kampdag. Dagens tema denne gang er ”Styrk kvindelige landbrugere - stop sult og fattigdom”FN anerkendte i dag den vigtige rolle af og bidrag fra kvindelige landbrugere – en fjerdel af planetens befolkning – mens verden iagttager Kvindernes Internationale Kampdag. Dagens tema denne gang er ”Styrk kvindelige landbrugere – stop sult og fattigdom”

I sit budskab på Kvindernes Internationale Kampdag siger FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, at kvindelige landbrugere og piger figurerer regelmæssigt i bunden af alle økonomiske, sociale og politiske indikatorer, fra indkomst og uddannelse til sundhed og deltagelse i beslutningstagning.

De udfører det meste af det ubetalte plejearbejde i landdistrikter. Men kvindelige landbrugere fortsætter med at blive holdt tilbage i at indfri deres potentiale. Hvis kvinder i landdistrikter havde samme lige adgang til produktive ressourcer, ville landbrugsudbyttet stige med 4 procent, hvilket ville styrke fødevaresikkerhed og ernæringssikkerhed og forebygge sult for så mange som 150 millioner mennesker”, siger Ban i sit budskab

Michelel Bachelet, direktøren for UN Women, siger i sin besked på Kvindernes Internationale Kampdag, at vi i år udfordres til at tænke kritisk om kvinders og pigers adgang til uddannelse, oplæring, videnskab og teknologi. ”Ligestilling og styrkelsen af kvinder kan kun blive en realitet, hvis vi indsætter de nødvendige ressourcer til uddannelse og oplæring af kvinder og piger”, sagde Bachelet.

FN statistikker viser, at der er en lang vej endnu:

  • Kvinder har kun 19.3 procent af pladserne i parlamenter verden over
  • 12 af Fortunes 500 virksomheder har kvinder ved roret
  • Kvinder i landdistrikter producerer 60 og 80 procent af maden i udviklingslande, men de har sjældent ret til landet, som de dyrker.
  • For hver 100 jordbesidder på verdensplan er kun 20 kvinder.

Navi Pillay, Højkommissær for Menneskerettigheder, siger, at med for få kvindelige ledere i politik og i virksomheder, tager kvinder ikke del i afgørende diskussioner om hvordan vi skal gribe globale kriser an.

Det er grunden til, ved at gentage stemmer fra gaderne i mange byer og landsbyer rundt omkring i verden, at vi må insistere på strukturelle og institutionelle ændringer, som vil sikre, at kvinder anerkendes som ligeværdige borgere og lige partnere i beslutningsprocesser. Dette gælder især i tider med overgang til stater”, siger Pillay i sit budskab.