A-Ø webstedsindeks

Verdens ledere enige om øjeblikkelig implementeringen af Verdensmål

Verdens ledere har opnået enighed om at skærpe deres indsats øjeblikkeligt for at kunne efterleve FN Verdensmål i 2030 under et topmøde på Generalforsamlingen.  

Verdens ledere gav håndtryk på et historisk løfte om at sikre alles rettigheder og lige levevilkår på en fremgangsrig planet, da de blev enige om 2030-agendaen og de 17 Verdensmål (SDGer) i 2015.

Men hér halvvejs mod 2030, er implementeringen af Verdensmålene i fare. Mere end 10 millioner mennesker er kommet i fattigdom siden 2020. Over 110 millioner mennesker er tvunget på flugt. Uligheden mellem mennesker er steget, særligt for kvinder og piger. Mange regeringer er tvunget til at vælge mellem at afbetale gæld eller at investere i sundhed og uddannelse. Klimakrisen ødelægger liv og menneskers levebrød. Udviklingslandene og de mest udsatte grupper bærer fortsat byrden af denne krise.  

 “De globale mål er ikke blot en liste med målsætninger. De omhandler folks håb, drømme, rettigheder og forventninger overalt på jorden,” siger FN’s General Sekretær António Guterres. “På trods af dette, er kun 15 % af målene på rette spor. Mange er på vej i den forkerte retning. I stedet for at sørge for, at ingen bliver efterladt, kan vi risikere, at Verdensmålene bliver glemt.” 

FN's Generalforsamlingen i New York
Generalforsamlingen 2023
Foto: FN Foto/Manuel Elias

Den politiske erklæring 

Ledere fra hele verden blev enige en stærk handlingsorienteret politisk erklæring til topmødet. Denne understreger deres fælles ansvar for at opbygge en bæredygtig og inkluderende verden før 2030, som vil være karakteriseret af velstand for alle. Med et stærkt fokus på midlerne til implementeringen, særligt finansiering til udvikling, anerkender erklæringen, at uden et kvantumspring i øget investeringer, vil det ikke lykkedes at nå 2030 målene.  

Derudover opfordrer erklæringen til øjeblikkelig handling for at gennemføre den SDG-stimulans, som er foreslået af FN’s Generalsekretær. Denne kræver en massiv øgning i finansieringen, omkring 500 milliarder dollars årligt, til opfyldelse af SDG’erne. Erklæringen afspejler også alle landes store opbakning omkring en tiltrængt reform af det internationale finansielle system, der skal afspejle den globale økonomi i dag. 

“Jeg er meget positiv over dagens detaljerede og vidtrækkende udkast til en politisk erklæring – særligt dets forpligtigelse til at forbedre udviklingslandes adgang til midlerne for bæredygtig udvikling: Finansiering. Dette kan have en yderst positiv indvirkning på implementeringen af Verdensmålene”, fastslog Generalsekretæren.

Antonío Guterres speaks to the general assembly in 2023
Generalsekretær António Guterres taler til åbningen af SDG topmødet
SDG-topmødet afholdes den 18.-19. september 2023 under Generalforsamlingens højniveau-uge på FN’s hovedkvarter. Topmødet markerer halvvejen for implementeringen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Mødet vil gennemgå status for implementeringen af SDG’er, give politiske retningslinjer, mobilisere handling for at fremskynde implementeringen og tage nye udfordringer i betragtning. Topmødet vil beskæftige sig med virkningerne af de mange og sammenflettede kriser, som verden står over for; herunder forringelsen af centrale sociale, økonomiske og miljømæssige indikatorer. Mødet vil i første omgang fokusere på mennesker og måder at imødekomme deres grundlæggende behov på gennem implementeringen af 2030-dagsordenen. Dette er det andet SDG-topmøde; det første blev afholdt i 2019. Foto: FN Foto/Cia Pak

Du kan følge den 78. session af Generalforsamlingen her og se med live på dette link

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19