10 miljoonaa lasta tekee työtä toisten kodeissa

Lapset osoittavat mieltään lapsityövoimaa vastaan Malawissa Kuva: Child Labour in Malawi/ ILO Photo

Lapset osoittavat mieltään lapsityövoimaa vastaan Malawissa Kuva: Child Labour in Malawi/ ILO Photo

12.6.2013 Kansainvälinen työjärjestö ILO julkaisi kansainvälisenä lapsityön vastaisena päivänä uuden raportin, jossa selvitetään lapsityövoiman käyttöä kotiapulaisina.

”Arviolta 10,5 miljoonaa lasta, joista suurin osa on alaikäisiä, työskentelee kotitalouksissa vaarallisissa ja usein orjatyötä muistuttavissa olosuhteissa”, kerrotaan ILO:n raportissa. 6,5 miljoonaa näistä lapsista on 5–14-vuotiaita ja yli 70 prosenttia on tyttöjä.

Raportin mukaan lapset työskentelevät kolmansien osapuolien kodeissa siivoten, tehden puutarhatöitä, keräten vettä, keittiötöissä tai hoitaen muita lapsia ja vanhuksia.

Lapset altistuvat fyysiselle, seksuaaliselle ja henkiselle väkivallalle sekä joutuvat työskentelemään surkeissa oloissa. He joutuvat eroon perheistään, piiloon yhteiskunnan silmistä ja siten heistä tulee täysin riippuvaisia työstään. Moni saattaa joutua myös seksityöhön.

”Lapsityöläisten tilanne ei ole pelkästään rikkomus lasten oikeuksia kohtaan, mutta hidastaa myös yleisten kehitystavoitteiden toteutumista”, sanoi ILO:n Constance Thomas. Raportissa kehotetaan kansainvälisen ja kansallisen tason yhteistyöhön lapsityövoiman käytön lopettamiseksi kotitaloustöissä.

”Tarvitsemme vahvan oikeudellisen kehyksen, jotta voimme tunnistaa, ennaltaehkäistä ja kitkeä lapsityön käytön kotitalouksissa, ja turvataksemme kunnolliset työolosuhteet nuorille, jotka työskentelevät laillisesti”, painotti Thomas.

Arvioidaan, että lapsityövoiman lisäksi noin viisi miljoonaa lasta, jotka ovat maansa lakien mukaisesti tarpeeksi vanhoja palkkatyöhön, ovat kotitaloustöissä palkallisesti tai palkatta.

Kotitaloustöissä olevia lapsia ei lasketa lapsityövoimaksi useissa maissa, koska työsuhdetta palkkaavaan perheeseen on vaikea määritellä. Perheessä laillisestikin työskenteleminen kuitenkin kätkee usein alleen lapsen oikeuksia riistävän järjestelyn. Tähän voi kuulua pitkät työpäivät, henkilökohtaisten vapauksien puute ja joskus vaaralliset työolosuhteet. Piilossa oleminen vaikeuttaa asiaan puuttumista.

Raportissa ehdotetaankin parempaa tiedonkeräystä ja parempia tilastollisia työkaluja, jotta ongelman todellinen laajuus tiedettäisiin. Samalla kuitenkin tunnustetaan, että kotitaloustyö on tärkeä työpaikkojen luoja.

”Kaiken ikäiset kotitaloustöissä olevat tekevät tärkeää työtä monen maan talouden kannalta. Meidän täytyy varmistaa, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja parantaa kotitaloustyöläisten ja heidän etujärjestöjensä toimintakapasiteettia. Tärkeää tässä uudessa lähestymistavassa on lapsityövoiman käyttöön puuttuminen”, sanoi Thomas.