Sihteeristö

Kaikki YK:n työntekijät ovat sen sihteeristön jäseniä. Sihteeristöä johtaa pääsihteeri, jota avustaa YK:n päivittäiset työt tekevä kansainvälinen virkamieskunta. Sihteeristö palvelee YK:n muita elimiä ja hallinnoi niiden ohjelmia sekä politiikkaa.

Sihteeristön jäsenet kokoavat ja valmistelevat taustatietoja monenlaisista ongelmista, jotta hallitusten valtuuttamat edustajat voivat tutkia tosiasioita ja tehdä niiden pohjalta suosituksia. Sihteeristö auttaa siten YK:n päätösten toteuttamisessa.

Kokonaisuudessaan YK-järjestelmä, eli New Yorkin sihteeristö, paikalliset YK-toimistot sekä erityisjärjestöt ja -ohjelmat, työllistää yli 50 000 ihmistä kaikkialla maailmassa. Noin 4 500 heistä on työssä päämajassa New Yorkissa. ”Kulissien takana” työskentelee talouden asiantuntijoita, lakimiehiä, kirjastonhoitajia, tulkkeja ja monen muun eri alan asiantuntijoita. Jotta sihteeristössä olisi varmasti työntekijöitä kaikilta maailman alueilta, YK palkkaa pätevää väkeä niin monesta maasta kuin mahdollista. Virkamiesten palkkauksessa käytetään säännönmukaisesti hakumenettelyä ja haastatteluja. YK:n henkilökuntaosasto pitää luetteloa sopivista hakijoista ja kuka hyvänsä pätevä henkilö voi hakea töitä sihteeristössä.

Lue lisää: http://www.un.org/en/sections/about-un/secretariat/index.html