Harjoittelu

YK ja siihen kuuluvat järjestöt tarjoavat laajasti harjoittelumahdollisuuksia. Harjoitteluohjelmat on tavallisesti suunnattu yliopisto-opiskelijoille, jotka ovat kandidaatin- tai maisteriopintojensa loppuvaiheessa, ja jotka opiskelevat jotain järjestön työhön liittyvää alaa. Harjoitteluohjelmat tähtäävät parantamaan opiskelijoiden ymmärrystä suurista, globaaleista kysymyksistä ja antamaan heille tietoa YK:n työstä.

Harjoitteluohjelmat eivät ainoastaan anna järjestöille mahdollisuutta työskennellä pätevien opiskelijoiden kanssa, vaan ne antavat myös opiskelijoille mahdollisuuden käyttää teoreettista osaamistaan käytännössä. Harjoitteluohjelmien pituudet voivat vaihdella. Useimmat harjoitteluohjelmat kestävät kahdesta kuuteen kuukautta.

Koska useimmilla YK-toimielimillä ei ole mahdollisuutta maksaa harjoittelijoille, harjoitteluun liittyvät kustannukset jäävät opiskelijoiden tai heitä rahoittavien tahojen maksettaviksi.

Useilla YK-järjestöillä on tietoa harjoitteluohjelmista nettisivuillaan. Jos näin ei ole, harjoitteluohjelmiin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä järjestöihin sähköpostitse.