Työpaikat ja harjoittelu

YK:ssa voi työskennellä monin eri tavoin. Omiin taitoihin ja työkokemukseen sopivia erilaisia mahdollisuuksia on monia. YK:n ja sen järjestöjen ohjelmat, elimet ja niihin sidotut työryhmät suunnitellevat ja toimeenpanevat erilaisia aktiviteetteja ja tehtäviä. Näin ollen YK tarvitsee henkilökuntaa monesta eri koulutustaustasta ja erilaisella kokemuksella.

Harjoittelu

YK ja siihen kuuluvat järjestöt tarjoavat laajasti harjoittelumahdollisuuksia.

JPO-ohjelma

JPO-ohjelman tarkoituksena on olla tietynlainen koulutusohjelma korkeakoulutetuille nuorille, jotka haluavat työskennellä kansainvälisen kehitystyön parissa.

P- ja G-työntekijät

Kansainvälisillä asiantuntijoilla eli niin sanotuilla P-kategorian työntekijöillä (P staff) tulee olla ylempi korkeakoulututkinto.

Vapaaehtoiset

YK:n vapaaehtoisohjelma jakaa hakijat eri ryhmiin koulutustason ja työkokemuksen mukaan.

Linkit

Tältä sivulta löydät linkit usean YK-ohjelman ja -järjestön työnhakusivustolle (englanniksi).

YK-lippu

Avoimet työpaikat YK-järjestelmässä Brysselissä