P- ja G-työntekijät

Kansainvälisillä asiantuntijoilla eli niin sanotuilla P-kategorian työntekijöillä (P staff) tulee olla ylempi korkeakoulututkinto. P-tason virat jaetaan P2-P5 kategorioihin. Jako perustuu koulutustasoon ja työkokemuksen määrään. Kansainväliset asiantuntijat pyritään rekrytoimaan mahdollisimman laajasti ympäri maailmaa, jotta kaikki jäsenmaat olisivat mahdollisimman hyvin edustettuja. YK mainostaa kaikkia avoimia työpaikkoja, ei ainoastaan P2- ja P3-tason paikkoja. Hakijat otetaan sisään pääsykokeen (competetive exam) kautta. Kokeita ei järjestetä joka vuosi kaikissa maissa, vaan aina niillä alueilla, mistä kullakin hetkellä on vähiten työntekijöitä. Näin pyritään varmistamaan, että työntekijöitä on joka puolelta maailmaa.

Pääsykokeen voi suorittaa monessa eri ammattikategoriassa kuten hallinnossa, taloustieteissä, tietojenkäsittelyssä, oikeustieteessä, informaatiotieteissä, valtiotieteissä, tiedotuksessa ja tilastotieteessä.

P1/P2-tason tehtäviin päästäkseen hakijalla on oltava vähintään alempi korkeakoulututkinto ja hän voi olla korkeintaan 32-vuotias. P3-tason paikkoihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, neljän vuoden työkokemus ja korkeintaan 39-vuoden ikä. P1/P2- ja P3-tasoilla vaaditaan sujuvaa englannin ja ranskan kielen taitoa.

Lue lisää: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE&lang=en-US

General Staff eli G-henkilöstöön kuuluvat paikalta palkatut työntekijät, jotka työskentelevät paikallisissa tai alueellisissa yksiköissä. G-henkilöstö yleensä tukee muuta henkilöstöä hallinnossa, tekniikassa, IT-tuessa, kunnossapidossa ja henkilöhallinnossa, mutta toimii myös haastavampien tehtävien parissa esimerkiksi viestinnässä ja IT-tehtävissä.

Kuten kaikkiin YK-tehtäviin, myös G-tehtäviin vaaditaan joidenkin vuosien työkokemus. G-tehtävät on jaettu G2-G7 luokkiin, jotka taas on jaettu 11 alaluokkaan. Luokitus perustuu pääosin työkokemukseen.

Lue lisää kategorioista  https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SC