Työpaikat ja harjoittelu

YK:ssa voi työskennellä monin eri tavoin. Omiin taitoihin ja työkokemukseen sopivia erilaisia mahdollisuuksia on monia. YK-järjestelmä koostuu monista eri kanavista, kuten General Staff (paikalta palkatut), YK:n vapaaehtoiset, Junior Professional Officer (JPO, jäsenmaiden valtionhallinnon kautta rekrytoidut, Suomessa ulkoministeriön) sekä International Professional Staff (kansainvälisesti palkatut, tasojen P1/P2-P5 ammattilaiset).

YK:n ja sen järjestöjen ohjelmat, elimet ja niihin sidotut työryhmät suunnitellevat ja toimeenpanevat erilaisia aktiviteetteja ja tehtäviä. Näin ollen YK tarvitsee henkilökuntaa monesta eri koulutustaustasta ja erilaisella kokemuksella.

Järjestöt rekrytoivat muun muassa seuraavilta aloilta: hallinto, tilastointi, yhteiskunnallinen kehitys, viestintä, informaatiotiede, oikeustiede, taloustiede, kielet, ohjelmointi jne.

Oli ala mikä tahansa, työntekijöiden odotetaan puhuvan sujuvasti englannin lisäksi jotain muuta kieltä. Sihteeristössä työkielet ovat englanti ja ranska. YK:n viralliset kielet ovat arabia, englanti, ranska, kiina, venäjä ja espanja.

Yksi pääsihteeri António Guterresin päätavoitteista on työllistää saman verran miehiä ja naisia.

Korkeakoulututkinto ja työkokemus vaikuttavat olennaisesti siihen, mille tasolle YK:ssa voi hakea töihin. Uran alkuvaiheen P1/P2-tasot sekä JPO-tehtävät vaativat ylemmän korkeakoulututkinnon, mutta vain vähän työkokemusta. Harjoittelijat eivät virallisesti ole osa YK:n järjestelmää, ja näin he eivät ole YK:n palkkaamia. Harjoittelu on kuitenkin hyvä mahdollisuus saada arvokasta tietoa YK:n työstä.

Tietoa vapaista paikoista YK:n sihteeristöstä löydät täältä: https://careers.un.org/