Talous- ja sosiaalineuvosto

Talous- ja sosiaalineuvosto eli ECOSOC käsittelee taloudellisia kysymyksiä, kuten kauppaa, liikennettä, teollistumista ja taloudellista kehitystä, mutta myös yhteiskunnallisia kysymyksiä kuten väestöä, lapsia, asumista, naisten oikeuksia, rotusyrjintää, huumeiden väärinkäyttöä, rikollisuutta, hyvinvointia, nuorisoa, ympäristöä ja elintarvikkeita koskevia aiheita. Neuvoston päätökset toimivat suosituksina jäsenmaille. Ne voivat koskea esimerkiksi sitä, miten koulutusta ja terveyttä koskevia standardeja voi parantaa, tai miten ihmisoikeuksien toteutuminen taataan kaikille.

ECOSOC:lla on 54 jäsenmaata, jotka valitaan yleiskokouksessa kolmivuotiskaudeksi. Neuvostolla on tavallisesti yksi kokous vuodessa. Päätöksiin vaaditaan yksinkertainen enemmistö.

ECOSOC:n tarkoituksena on:

 • Toimia kansainvälisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten asioiden pääfoorumina
 • Edistää parempaa elintasoa, täystyöllisyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä
 • Etsiä ratkaisuja kansainvälisiin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja terveysongelmiin sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen ja kulttuurin parissa
 • Edistää ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta

ECOSOC:n toimikunnat

ECOSOC:n työkenttä on melko suuri yhden toimielimen hallitavaksi, joten neuvostolla on useita toimikuntia työnsä tukena. Osa toimikunnista keskittyy tiettyihin toimialueisiin, ja ne tekevät taustatyötä ECOSOC:n käsittelemiä kysymyksiä varten. Ne ovat

 • YK:n tilastotoimikunta
 • Huumeiden vastainen toimikunta
 • Sosiaalisen kehityksen toimikunta
 • Naisten asemaa käsittelevä toimikunta
 • Rikostentorjuntaa ja rikosoikeutta käsittelevä toimikunta
 • Kestävän kehityksen toimikunta
 • Tieteen ja teknologian toimikunta
 • Väestö- ja kehitystoimikunta
 • YK:n metsäfoorumi

Muut toimikunnat ovat alueellisia, ja käsittelevät alueellisia kysymyksiä:

 • ECA – Afrikan talouskomissio
 • ECE – Euroopan talouskomissio
 • ECLAC – Latinalaisen Amerikan talouskomissio
 • ESCWA – Läntisen Aasian talous- ja sosiaalikomission
 • ECOSOC saa raportteja ja materiaalia päätöksentekoa varten toiminnallisilta ja alueellisilta toimikunnilta, mutta myös YK:n ammatti- ja koulutustoimielimiltä. Eri toimielimet työskentelevät usein yhdessä eri projekteissa.

Lue lisää englanniksi https://www.un.org/ecosoc/en/home