Rauhanturvatehtävät

Rauhanturvaoperaation aloittamisesta päättää aina YK:n turvallisuusneuvosto. Se määrittelee operaation koon, päätavoitteet ja aikataulun. Operaatiota ei voida aloittaa, elleivät sotivat tahot suostu siihen.

YK:n rauhanturvajoukkoihin kuuluu niin sotilaita kuin siviilihenkilökuntaa, kuten  siviilipoliiseja, vaalitarkkailijoita ja ihmisoikeusasiantuntijoita..

Vaatimukset vaihtelevat, mutta rekrytöidyllä henkilöllä on oltava erittäin hyvä terveydellinen tila ja hänen on oltava valmis työskentelemään vaikeissa ja joskus vaarallisissakin olosuhteissa.

Jäsenvaltiot päättävät vapaaehtoisesti, lähettävätkö ne operaatioihin rauhanturvaajia. Suomesta voi lain mukaan olla kerralla operaatioissa mukana korkeintaan 2000 suomalaista.

Lisää tietoa rekrytointiprosessista löydät täältä: https://peacekeeping.un.org/en/working-with-us