JPO-ohjelma

JPO-ohjelman tarkoituksena on olla tietynlainen koulutusohjelma korkeakoulutetuille nuorille, jotka haluavat työskennellä kansainvälisen kehitystyön parissa. Ohjelmaa rahoittavat osallistujien kotimaat. Suomessa JPO-ohjelmasta vastaa ulkoministeriö.

JPO-ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on antaa korkeakoulutetuille nuorille mahdollisuus kehittää ymmärrystään sekä laajentaa käytännön asiantuntemustaan.

JPO-ohjelma ei takaa työllistymistä YK-ohjelmaan. Jotkut ohjelmaan osallistujista jatkavat työskentelyään YK:lla JPO-ohjelman loputtua.

JPO-ohjelmaan päästäkseen hakijoilta vaaditaan:

  • Suomen kansalaisuus
  • Maisterintutkintoa vastaava tutkinto
  • Erinomainen suullinen ja kirjallinen englanninkielen taito
  • Toisen YK:n virallisen kielen osaaminen (ranska, espanja, venäjä, kiina, arabia) katsotaan eduksi
  • Vähintään kahden vuoden työkokemus
  • Joustavuutta ja paineensietokykyä
  • Kykyä sopeutua uusiin ympäristöihin ja kulttuureihin
  • Hakijoiden täytyy olla alle 33-vuotiaita

JPO-ohjelman avulla hakijat saavat arvokasta työkokemusta. JPO-ohjelmaan osallistujat pääsevät usein mukaan suoraan projektien johtotehtäviin. Kokeneemman työntekijän valvonnassa nuorten asiantuntijoiden odotetaan ottavan nopeasti paljon vastuuta. Vastuu on usein projekteihin liittyvää, ja pitää sisällä projektin eri vaiheisiin, kuten suunniteluun, toimeenpanoon, seurantaan ja arviointiin osallistumista.

JPO-paikoista ilmoitetaan ulkoministeriön sivuilla  https://um.fi/apulaisasiantuntijaohjelma