Turvallisuusneuvosto

Turvallisuusneuvosto suunniteltiin maailmanrauhan ylimmäksi vartijaksi. Kun yleiskokous voi käsitellä mitä hyvänsä ongelmaa, turvallisuusneuvosto käsittelee ainoastaan rauhaa ja turvallisuutta koskevia kysymyksiä. Kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat luvanneet hyväksyä turvallisuusneuvoston päätökset ja toteuttaa ne omalta osaltaan.


Jäsenyys

Turvallisuusneuvostossa on 15 jäsentä. Viisi näistä maista on pysyviä jäsenmaita. Ne ovat: Iso-Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat. Muut vaihtuvat jäsenet valitsee yleiskokous kahden vuoden kaudeksi kerrallaan. Ne valitaan maantieteellisen edustavuuden periaatteen mukaan.

Kokous

Päinvastoin kuin yleiskokous, turvallisuusneuvosto ei pidä säännöllisiä kokouksia. Sen sijaan turvallisuusneuvosto voidaan kutsua koolle milloin tahansa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Mikä hyvänsä maa, oli se YK:n jäsenmaa tai ei, tai YK:n pääsihteeri voi kiinnittää turvallisuusneuvoston   huomion konfliktiin tai sodanuhkaan.

Jäsenmaat vuorottelevat turvallisuusneuvoston puheenjohtajana kuukauden kerrallaan. Puheenjohtajuusvuoro kulkee jäsenmaiden englanninkielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.


Äänestys

Äänestys on turvallisuusneuvostossa erilaista kuin yleiskokouksessa. Tärkeän päätöslauselman hyväksymiseen tarvitaan yhdeksän jäsenen ”kyllä”-ääni, mutta jos yksikin pysyvistä jäsenmaista äänestää ”ei”, sitä kutsutaan veto-ääneksi eikä päätöslauselmaa voida hyväksyä.

Turvallisuusneuvoston viidellä pysyvällä jäsenellä on veto-oikeus.

Lisätietoa englanniksi: https://www.un.org/securitycouncil/