Yleiskokous

Yleiskokous on YK:n tärkein päätöksentekoelin, jossa kaikki valtiot voivat edistää omia kantojaan ja tulla kuulluksi missä tahansa kysymyksissä. Kaikki YK:n jäsenet ovat edustettuina yleiskokouksessa. Kaikilla mailla – rikkailla ja köyhillä, suurilla ja pienillä – on yksi ääni. Erityisen tärkeisiin päätöksiin tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö. Jokaista jäsenmaata edustaa muutaman hengen delegaatio. Delegaatiota johtaa yleensä diplomaatti, jolla on suurlähettilään status.

Yleiskokouksen keskustelu kestää kolme kuukautta, ja se alkaa syyskuun kolmantena tiistaina. Kokous voidaan kutsua koolle uudelleen vielä seuraavan kevään ja kesän aikana, jolloin voidaan käsitellä asioita, joita syyskaudella ei ehditty käsittelemään. Vuoden aikana voidaan järjestää myös erityis- ja hätäistuntoja tarpeen mukaan. Kiireelliset, ylimääräiset kokoukset voidaan kutsua koolle yhden päivän varoajalla. Yleiskokous valitsee itselleen vuosittain puheenjohtajan.

Äänestykset

Yleiskokouksen hyväksymät päätöslauselmat ovat vain suosituksia jäsenmaille. Näitä suosituksia voidaan kuitenkin painottaa voimakkaasti, sillä yleiskokouksessa ovat edustettuina lähes kaikki maailman maat, ja näin on mahdollista muodostaa maiden yhteinen näkemys.

Kokoukset

Jokaisen säännöllisen istuntokauden alussa järjestetään yleiskeskustelu, johon osallistuu valtionjohtajia ja hallitusten edustajia.

YK:n pysyvät komiteat

Yleiskokouksen yleiskeskustelun päättyessä asioiden käsittely jatkuu kuudessa pääkomiteassa:

 • Ensimmäinen komitea: aseidenriisunta ja kansainvälinen turvallisuus
 • Toinen komitea: taloudelliset ja rahoituskysymykset
 • Kolmas komitea: sosiaaliset, humanitaariset ja kulttuurikysymykset
 • Neljäs komitea: erityspoliittiset ja dekolonisaatiokysymykset
 • Viides komitea: hallinnolliset ja budjettikysymykset
 • Kuudes komitea: oikeudelliset kysymykset

Yleiskokouksen toiminta

 • Voi keskustella ja antaa suosituksia kaikista YK:n peruskirjan piiriin kuuluvista kysymyksistä (paitsi niistä, joita turvallisuusneuvosto parhaillaan käsittelee).
 • Keskustelee aseellisiin konflikteihin ja kilpavarusteluun liittyvistä kysymyksistä
 • Pohtii keinoja, joiden avulla lasten, nuorten ja naisten asemaa voidaan parantaa
 • Keskustelee kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia edistävistä toimista
 • Käsittelee turvallisuusneuvoston, muiden YK:n elinten ja pääsihteerin antamat raportit
 • Päättää uusien jäsenten ottamisesta YK:hon ja nimittää järjestön pääsihteerin
 • Valitsee YK:n pää- ja apuelinten jäsenet
 • Päättää jäsenvaltioiden säännönmukaisista jäsenmaksuista YK:lle ja järjestön varojen käytöstä