Kansainvälinen tuomioistuin

Kansainvälinen tuomioistuin on lainvoimaisia tuomioita antava YK:n elin. Vain valtiot voivat tuoda asioita tuomioistuimen käsittelyyn, eivät yksittäiset kansalaiset. Kun maa päättää jättää asian kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, se sitoutuu noudattamaan sen päätöstä. Lisäksi muut YK:n elimet voivat kysyä tuomioistuimelta neuvoa-antavaa mielipidettä.

Tuomioistuin on auttanut ratkaisemaan monta kiistakysymystä. Vuonna 1992 se antoi päätöksen El Salvadorin ja Hondurasin välisessä maa- ja vesiraja-aluekiistassa. Tuomioistuin on myös ratkaissut Tanskan (Grönlannin) ja Norjan välisen kalastusaluekiistan. Yksi tuomioistuimen viimeaikaisista päätöksistä koski YK:n joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen soveltamista entisen Jugoslavian maissa (1993).

Pysyvästi koolla olevan Kansainvälisen tuomioistuimen toimipaikaksi on määrätty Haag. Tuomioistuimen 15 tuomaria valitaan yleiskokouksessa ja turvallisuusneuvostossa. Tuomioistuimessa ei voi samanaikaisesti olla kahta tuomaria samasta maasta. Kaikkien yhdeksän tuomarin täytyy olla yhtä mieltä, ennen kuin tuomio voidaan julistaa.