YK-vapaaehtoisohjelma

YK:n vapaaehtoisohjelma (UNV) perustettiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1970 toimimaan eri puolilla maailmaan käynnissä olevien kehityshankkeiden yhteydessä. Noin 4000 pätevää, kokenutta ja motivoitunutta työntekijää 140 maasta työskentelee kehitysmaissa vapaaehtoisina asiantuntijoina ja kenttätyöntekijöinä. YK:n vapaaehtoisohjelman rekisteriin kuuluu noin 110 erilaista ammattinimikettä.

YK:n vapaaehtoisohjelma jakaa hakijat eri ryhmiin koulutustason ja työkokemuksen mukaan. Yleisesti ottaen vapaaehtoiset tarvitsevat tehtävän kannalta olennaista työkokemusta, heidän on oltava vähinään 25-vuotiaita ja heillä on oltava jonkinlainen korkeakoulututkinto.

Lue lisää vapaaehtoisohjelmasta  https://www.unv.org/