YK:n ohjelmat ja järjestöt

http://www.fi.undp.org/Järjestöt

FAO: YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö pyrkii vähentämään nälkää ja aliravitsemusta sekä parantamaan elintarvikkeiden tasoa. FAO auttaa jäsenmaitaan kestävän kehityksent tavoitteiden saavuttamiseksi maalataloussektorilla.

United Nations Food and Agricultural Organisation
Via delle Terme di Caracalla
I-00100 Rome
Italien
Puh: +39 06 570 51
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.fao.org

ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö perustettiin vuonna 1947. Sen päätavoitteina on varmistaa kansainvälisen siviili-ilmailun turvallinen kasvu järjestäytyneissä olosuhteissa, kannustaa ilma-alusten suunnitteluun ja käyttöön rauhanomaisiin tarkoituksiin sekä tyydyttää kansalaisten tarve turvalliselle, säännölliselle, tehokkaalle ja kohtuuhintaiselle lentoliikenteelle.

International Civil Aviation Organization
999 University Street
Montreal
Québec H3C 5H7
Kanada
Puh: +1 514 954 82 19
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.icao.org

IFAD: Kansainvälinen maatalousrahasto perustettiin vuonna 1977. Se toimii kansainvälisenä rahoituslaitoksena, jonka tehtävä on ollut tarjota köyhille viljelijöille välineitä, joiden avulla he voivat nousta köyhyydestä ja nälästä.

International Fund for Agricultural Development
107, Via del Serafico I-00142 Rome
Italien
Puh: +39 06 545 91
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.ifad.org

ILO: Kansainvälinen työjärjestö laatii strategioita ja ohjelmia ihmisoikeuksien edistämiseksi, työ- ja elinolojen parantamiseksi sekä työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi.

International Labour Organisation
4, route des Morillons
CH-1211 Genéve 22
Schweiz
Puh: +41 22 799 61 11
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.ilo.org

IMF: Kansainvälisen valuuttarahaston tehtävänä on edistää kansainvälistä yhteistyötä valuuttakysymyksissä, helpottaa kansainvälisen kaupan tasapainoista kasvua, antaa hallituksille taloudellisia resursseja maksujen epätasapainon korjaamiseksi ja varmistaa, että hyväksytyt ohjelmat eivät uhkaa yhteiskunnan köyhimpiä sektoreita.

International Monetary Fund
700 19th Street, N.W.
Washington, D.C. 20431
USA
Puh: +1 202 623 46 61
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.imf.org

IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö perustettiin vuonna 1948 ja sen tehtävänä on toimia merenkulun turvallisuuden puolesta, torjua merien pilaantumista ja kehittää korvausjärjestelmä ihmisille, jotka ovat kärsineet taloudellisia menetyksiä meren pilaantumisen takia. IMO on myös perustanut kansainvälisen järjestelmän hätäpuheluille sekä haku- ja pelastusoperaatioille.

International Maritime Organization
4 Albert Embankment
London SE1 7SR
Storbritannien
Puh: +44 171 735 76 11
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.imo.org

ITU: Kansainvälinen televiestintäliitto on maailman vanhin hallitustenvälinen järjestö. Järjestö perustettiin ohjaamaan varhaisten tietoliikennejärjestelmien kansainvälistä yhteenliittämistä ja on sen jälkeen edesauttanut puhelinpalveluiden, radioviestinnän sekä radio- ja televisiolähetysten kehitystä sekä viimeisimpänä henkilökohtaisten tietokoneiden leviämistä ja IT-aikakauden syntymistä.

International Telecommunication Union
Place des Nations
CH-1211 Genéve 20
Schweiz
Puh: +41 22 730 51 11
Lisää tietoa englanniksi: www.itu.int

UNESCO: YK:n kasvatus- tiede- ja kulttuurijärjestö toimii ideapankkina helpottaen tämän päivän suurten muutosten ymmärtämistä ja laatien henkisiä ja eettisiä ohjeita. UNESCO toimii myös kansainvälisenä koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän tiedonvaihtokeskuksena.

UNESCO
7, Place de Fontenoy F-75352 Paris 07 SP
Frankrike
Puh: +33 1 45 68 10 00
E-post: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.unesco.org

UNIDO: YK:n teollistamisjärjestö perustettiin vuonna 1986 yhtenä YK:n riippumattomista virastoista. UNIDO:n tavoitteena on edistää kestävää teollista kehitystä maissa, joissa talous kehittyy tai muuttuu, hyödyntää hallitusten ja yksityisen sektorin yhdistettyjä voimia perustaessa kilpailukykyistä teollista tuotantoa, kehittää kansainvälisiä teollisuuskumppanuuksia ja edistää reilua kauppaa ja ympäristöystävällistä teollista kehitystä.

United Nations Industrial Development Organization
Vienna International Centre
Wagramerstrasse 5, P.O. Box 300
A-1400 Vienna
Österrike
Puh: +43 1 260 26
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.unido.org

UNWTO: Maailman matkailujärjestö toimii maailmanlaajuisena foorumina, jossa keskustellaan matkailua koskevista säännöistä ja lainsäädännöstä sekä paikkana, jossa jakaa kokemuksia ja tietoa.

World Tourism Organization
Capitán Haya 42
28020 Madrid
Spanien
Puh: +34 91 567 81 00
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.unwto.org

UPU: Maailman postiliitto perustettiin vuonna 1874, jolloin 22 maan edustajat allekirjoittivat Bernin sopimuksen. Sopimus loi yhtenäisen postialueen sinne, missä aiemmin oli ollut monien postipalveluiden ja -määräysten sekamelska. UPU on sitoutunut edistämään ja kehittämään ihmisten välistä viestintää. Unioni pyrkii tuomaan luotettavat ja kohtuullisen hintaiset postipalvelut kaikkien kansalaisten saataville.

Universal Postal Union
Case Postal
CH-3000 Bern 15
Schweiz
Puh: +41 31 350 31 11
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.upu.int

WHO: Maailman terveysjärjestö valvoo ja koordinoi kansainvälistä terveystyötä. WHO edistää ja koordinoi myös eri tautien ehkäisemistä koskevaa tutkimusta.

World Health Organsiation
20, Avenue Appia
CH-1211 Genéve 27
Schweiz
Puh: +41 22 791 21 11
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.who.org

WIPO: Maailman henkisen omaisuuden järjestö pyrkii lisäämään teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioitusta ja edistämään kansainvälisen yhteistyön kautta niiden suojelua ja käyttöä koko maailmassa.

World Intellectual Property Organization.
34, Chemin des Colombettes
CH-1211 Genéve 20
Schweiz
Puh: +41 22 730 91 11
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.wipo.int

WMO: Maailman ilmatieteen järjestö perustettiin vuonna 1950 kansainvälisen meteorologisen organisaation seuraajaksi. Yhteistyössä kansallisten ilmatieteen laitosten ja hydrologisten palveluiden kanssa WMO koordinoi ja helpottaa kansainvälistä kehitystä, nopeaa ilmasto-, vesi- ja ilmastotietojen vaihtoa ja analysointia. WMO edistää meteorogian ja operatiivisen hydrologian soveltamista sellaisille aloille, kuten kuljetus, vesiongelmat, maatalous, ympäristöasiat ja muu ihmisen toiminta, kuten luonnonkatastrofien tutkimus.

World Meteorological Organization
7 bis Avenue de la Paix
CH-1211 Genéve 2
Schweiz
Puh: +41 22 730 81 11
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.wmo.ch

Världsbanken: Maailmanpankin tehtävänä on parantaa ihmisten elämänlaatua ja lisätä vaurautta etenkin köyhimpien keskuudessa. Pankki rahoittaa kehityshankkeita ja tarjoaa maailman alhaisimmilla koroilla lainoja, jotka saajat voivat käyttää tuottoisiin tarkoituksiin.

World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
USA
Puh: +1 202 477 12 34
Lisää tietoa englanniksi: www.worldbank.org

Rahastot ja ohjelmat

UNCTAD: YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi on pysyvä hallitustenvälinen toimielin, jonka päätavoitteena on edistää kehitysmaiden mahdollisuuksia hyötyä maailmankaupasta ja investoinneista maiden omaa taloudellista ja sosiaalista kehitystä tukevalla tavalla.

UNCTAD
Palais des Nations
CH-1211 Genéve 10
Schweiz
Puh: +41 22 907 12 34
Lisää tietoa englanniksi: www.unctad.org

UNDP: UNDP on vuonna 1966 toimintansa aloittanut kehitysjärjestö, jolla on toimintaa liki 170 maassa. UNDP on YK-järjestelmän suurin kehitysapuverkosto, joka tuo kansainvälistä tietotaitoa ja rahoitusta sinne, missä niitä voidaan hyödyntää inhimillisen kehityksen edistämiseen.

United Nations Development Programme
1 United Nations Plaza
New York, NY 100 17 USA
Puh: +1 212 906 50 00
Fax: +1 212 906 53 64
Lisää tietoa englanniksi: www.undp.org
ja suomeksi: www.fi.undp.org

UNEP: YK:n ympäristöohjelma on vuonna 1972 perustettu ohjelma, jonka tehtävänä on huolehtia, että ihmisen toiminnan vaikutukset ympäristöön otetaan huomioon kaiken YK-toiminnan suunnittelussa. Järjestön tehtäväkenttään kuuluu arvioida ja analysoida globaalin ympäristön tilaa sekä edistää kansainvälisen ympäristölainsäädännön kehittämistä, kansainvälisten ympäristönormien ja -linjausten toimeenpanoa.

United Nations Environment Programme
P.O. Box 30552
Nairobi Kenya
Puh: +254 2 62 12 34
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi:  www.unep.org

UNFPA: YK:n väestörahasto on vuonna 1967 perustettu järjestö, jonka tavoitteena on edistää jokaisen naisen, miehen ja lapsen oikeutta terveelliseen ja tasa-arvoiseen elämään. Järjestö tarjoaa YK:n jäsenmaille asiantuntija-apua esimerkiksi lisääntymis-ja seksuaaliterveyteen sekä perhesuunnitteluun liittyen.

United Nations Population Fund
220 East 42nd Street
New York, NY 10017 USA
Puh: +1 212 297 50 20
Lisää tietoa englanniksi: www.unfpa.org

UN-Habitat: UN-Habitat on vuonna 1977 perustettu ohjelma, jonka tavoitteena on ihmisten muodostamien yhdyskuntien kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Järjestö hallinnoi yli sataa asumisen kehittämiseen tähtäävää hanketta ympäri maailman, ja sen ohjelmat keskittyvät kaupunkien asuntohallinnon ja turvattujen asumisoikeuksien parantamiseen. UN-Habitat ja Maailmanpankki tekevät yhteistyötä slummien asuinolojen kehittämisessä.                   

UN-HABITAT
P.O. Box 30030, GPO,
Nairobi, 00100, Kenya
Puh: (254-20) 7621234
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.unhabitat.org

UNHCR: YK:n pakolaisasiain valtuutetun toimi perustettiin vuonna 1949 suojelemaan pakolaisten etuja tilanteessa, jossa toista maailmansotaa seuranneen pakolaistilanteen käsittelemiseksi vuonna 1946 perustettu järjestö International Refugee Organisation lakkautettiin. UNHCR:sta käytetään usein myös nimeä YK:n pakolaisjärjestö. Se tekee kansainvälistä humanitaarista suojelutyötä, ja pyrkii löytämään pakolaisille ja muille suojelua tarvitseville pysyviä sijoitusratkaisuja. Pysyviä ratkaisuja voivat olla kotiinpaluu, nykyiseen turvapaikkamaahan integroituminen tai sijoittuminen muuhun, niin sanottuun kolmanteen maahan. 

UN High Commissioner for Refugees
P.O. Box 2500 CH-1211 Genéve 2
Schweiz
Puh: +41 22 739 81 11
Lisää tietoa englanniksi:  www.unhcr.ch
ja suomeksi: www.unhcr.org/neu/fi

UNICEF: YK:n lastenrahasto perustettiin vuonna 1946 toimittamaan hätäapua toisesta maailmansodasta kärsineiden maiden lapsille. Vuonna 1953 YK:n yleiskokous päätti muuttaa toimintaa pitkäjänteisemmäksi ja pysyvämmäksi.

UNICEF House
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA
Puh: +1 212 326 70 00
Lisää tietoa englanniksi: www.unicef.org
ja suomeksi: kampanja.unicef.fi/etusivu

UNODC: YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto perustettiin vuonna 1991. Se keskittyy huumeiden väärinkäytön ja ihmiskaupan torjuntaan.

United Nations Conference on Trade and Development,
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A-1400 Wien
Österrike
Puh: +43 1 21 34 50
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.unodc.org

UNRWA: Alun perin tilapäiseksi pakolaistoimistoksi vuonna 1949 perustettu UNRWA eli YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö jatkaa yhä peruspalvelujen ja hätäavun järjestämistä palestiinalaispakolaisille niin Gazassa kuin naapurialueillakin. Järjestö on työskennellyt jo neljän palestiinalaissukupolven koulutuksen, terveydenhoidon ja infrastruktuurin sekä leiriolosuhteiden parantamiseksi. 

United Nations Relief and Works Agency
P.0. Box 371
Gaza City
Puh: +972 7 677 77 00
Lisää tietoa englanniksi: www.un.org/unrwa

WPF: WFP on vuonna 1961 perustettu, maailman suurin ruoka-apua jakava järjestö. Se toimittaa ruoka-apua ensisijaisesti ruokavajeesta kärsiviin alhaisen tulotason maihin sekä erilaisista katastrofeista kärsiville alueille. Ohjelma hallinnoi myös kansainvälistä kriisikäyttöön tarkoitettua ruokavarastoa (International Emergency Food Reserve). 

World Food Programme
Via Cesare Guilio Viola, 68
Parco d Medici
I-00148 Rome
Italien
Puh: +39 06 65 131
Lisää tietoa englanniksi: www.wfp.org

Itsenäiset järjestöt ja yhteistyöjärjestöt

IAEA: IAEA on vuonna 1957 toimintansa aloittanut järjestö, jolla ei ole YK:n erityisjärjestön asemaa, mutta yhteistyösopimus vuodelta 1957. Järjestön toimintaan kuuluu muun muassa rohkaista ja avustaa atomienergian (ydinenergian) rauhanomaiseen käyttöön liittyvää tutkimustyötä, edistää tieteellistä ja teknistä tiedonvaihtoa sekä alan ammattilaisten koulutusta ja koulutukseen liittyvää vaihtoa, toimia välittäjänä materiaalien, palveluiden ja laitteistojen osalta sekä vakiinnuttaa turvallisuusstandardeja. IAEA:n tulee varmistaa, että sen tarjoamaa apua ja tukea ei kanavoida esimerkiksi sotilaallisiin tarkoituksiin. IAEA toimii myös ydinsulkusopimusta valvovana instituutiona.

International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100
A-1 400 Vienna
Österrike
Puh: +43 1 260 00
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.iaea.or.at

WTO: Maailman kauppajärjestö WTO on vuonna 1995 toimintansa aloittanut kansainvälinen järjestö. Maailman kauppajärjestön tehtävänä on kehittää maailmankaupan sääntöjä siten, että kauppa sujuisi esteettä ja hyödyttäisi kansakuntia. WTO tarjoaa foorumin kauppaneuvotteluille sekä puolueettomalle riitojenratkaisulle. 

World Trade Organization
Centre William Rappard,
Rue de Lausanne 154,
CH-1211 Geneva 21,
Switzerland.
Puh: (41-22) 739 51 11
Fax: (41-22) 731 42 06
E-mail: [email protected]
Lisää tietoa englanniksi: www.wto.org/