Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 on maailman kunnianhimoisin ohjelma kestävä kehityksen takaamiseksi. 17 tavoitetta on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Maailman johtajat päättivät kestävän kehityksen tavoitteista (eng. Sustainable Development Goals, SDGs) kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa 25.–27.9.2015. Kehitystavoitteet ovat yleismaailmallisia, joten niillä on vaikutusta niin Suomeen, Pohjoismaihin kuin maailman köyhimpiin maihin.

Lisäksi kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja. Ne koskevat siis meitä kaikkia: valtioita, yrityksiä, järjestöjä – sinua ja minua. Tavoitteet eivät myöskään keskity pelkästään köyhien maiden olojen parantamiseen, vaan ne velvoittavat kaikkia YK:n jäsenmaita.

17 tavoitetta maailman muuttamiseksi

UNRIC-pelin "Go Goals!"

Avulla on helppo oppia lisää kestävän kehityksen globaaleista tavoitteista. Go Goals! -peli ja siihen liittyvät pelikappaleet voidaan ladata verkkosivustosta suomeksi osoitteessa www.go-goals.org- Peliä voidaan käyttää myös mm. kieltenopetuksessa ja sen avulla voidaan harjoitella sanastoa keskustelemalla tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Kohderyhmä: lapset, jotka ovat peruskoulussa tai lukiossa

Kestävän kehityksen tavoitteiden viestintämateriaali

Kestävän kehityksen logo, väripyörä ja 17 kuvaketta ovat ladattavissa.

llmastonmuutos

”Ilmastonmuutos on aikamme merkittävin haaste”, YK:n pääsihteeri António Guterres sanoo. Pariisin ilmastosopimus hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien COP21-ilmastokokouksessa joulukuussa 2015. Sopimusta on kutsuttu ”suureksi ihmiskunnan ja planeetan riemuvoitoksi”.