15. syyskuuta julistettiin kansainväliseksi demokratian päiväksi

Yleiskokous julisti tänään 15:n syyskuuta kansainväliseksi demokratian päiväksi, joka “tulee tuoda kaikkien ihmisten tietoon ja juhlintaan”.

Yleiskokous totesi demokratian olevan universaali arvo, joka perustuu kansan vapaasti ilmaistulle tahdolle määrätä omia poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia järjestelmiään sekä sen kokonaisvaltaiselle osallistumiselle kaikilla elämänaloilla. Vaikka demokratioilla onkin yhteisiä piirteitä, ei siitä kuitenkaan ole olemassa yhtä tiettyä mallia.

Yleiskokous kehotti hallituksia vahvistamaan kansallisia ohjelmia, jotka keskittyvät edistämään ja lujittamaan demokratiaa. Myös maiden välinen, alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Yleiskokous kehotti myös pääsihteeriä parantamaan YK:n kykyä vastata tehokkaasti valtioiden tarpeisiin tukemalla niiden yrityksiä muodostaa hyvää hallintoa ja demokratiaa.