16 miljardia dollaria vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen

Hallitukset, säätiöt, yritykset sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat yhdistäneet voimansa vähentääkseen köyhyyttä, nälänhätää, sairauksia ja muita sosio-ekonomisia ongelmia vuoteen 2015 mennessä. 25. syyskuuta pidetyn vuosituhattavoitteisiin keskittyvät korkean tason kokouksen tuloksena eri tahot ovat luvanneet noin 16 miljardia dollaria vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Pääpaino lahjoituksissa on malarian ja raskauden aikaisten kuolemien ehkäisyssä.

Positiivinen yllätys
Pääsihteeri Ban Ki-Moonin mukaan summa ylittää optimistisimmatkin odotukset. 1,6 miljardia on suunnattua ruoan saamisen turvaamiseen, yli 4,5 miljardia koulutukseen ja 3 miljardia malarian ehkäisemiseen. Ban Ki-Moon on kutsunut koolle vuotta 2010 varten kokouksen, jossa käydään läpi sitoumuksien toteutumista.

Yleiskokouksen puheenjohtaja Miguel D’Escoton mukaan uudet aloitteet tuovat uutta energiaa, resursseja ja toivoa tavoitteiden saavuttamiseen. Hän huomautti kuitenkin, että köyhien nostaminen äärimmäisestä köyhyydestä edellyttää toimivan ja oikeudenmukaisen kansainvälisen talousjärjestelmän luomista. ”Lopulta jokainen maa on vastuussa omasta kehityksestään, mutta jokaisella tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä.”

Malariaa vastaan ja äitien terveyden puolesta

Korkean tason kokouksessa ilmoitettiin myös uudesta globaalista kampanjasta, jonka tarkoituksena on eliminoida malariakuolemat vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi sillä tavoitellaan terveydenhoitojärjestelmien vahvistamista ja raskaudenaikaisten kuolemien vähentämistä.

YK:n väestönrahaston johtaja Thoraya Ahmed Obaid kannusti jäsenmaita nopeuttamaan toimiaan äitien terveyden puolesta, sillä vuosituhattavoitteita ei saavuteta ilman investointeja naisten terveyteen ja oikeuksiin.

”Tarvitsisimme 6 miljardia dollaria, vähemmän kuin puolentoista päivän armeijan kulutus, estääksemme sen, että naiset kuolevat synnyttäessään. Kannustammekin kaikkia maita toimimaan terveydenhoidon edistämisen puolesta ja pelastamaan naisia.”