2 miljardia ikääntynyttä vuonna 2050

older

older

2.10.2012 Vuoteen 2050 mennessä 80 % maailman ikääntyneistä tulee elämään kehittyneissä maissa ja yli 60 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on suurempi kuin alle 15-vuotiaiden, todetaan YK:n väestörahaston (UNFPA) tuoreessa raportissa.

Tällä hetkellä yksi yhdeksästä maapallon asukkaasta on yli 60 vuotta, mutta ikäihmisten määrän odotetaan kasvavan yli 200 miljoonalla seuraavan 10 vuoden aikana ja täten ylittävän miljardin, ja vuoteen 2050 mennessä 2 miljardin rajan.

UNFPA:n ja HelpAge Internationalin julkaisema raportti Ageing in the Twenty-first Century: A Celebration and a Challenge kehottaa hallituksia luomaan uusia poliittisia päätöksiä ja käytäntöjä, joilla tuetaan sekä tämän päivän ikääntynyttä väestöä että varaudutaan vuoteen 2050. Raportin mukaan yli 100 maassa ollaan jo siirtymässä tähän suuntaan myöntämällä omista tuloista riippumatonta kansaneläkettä vanhuuden köyhyyden varalle. Tämä on kuitenkin vain osa vanhojen ihmisten oikeuksien turvaamista.

”Ikääntyminen on elämänmittainen prosessi, joka ei ala pelkästään ihmisen täytettyä 60 vuotta. Tämän päivän nuoriso tulee olemaan osa vuoden 2050 kaksi miljardista ikäihmisten väestöä” UNFPA:n toimitusjohtaja Babatunde Osotimehin sanoi raportin julkistamistilaisuudessa Tokiossa, Japanissa.

”Tämä raportti osoittaa, että kun varaudumme muutokseen voimme kaikki hyötyä pitkäikäisyyden osingoista – erityisesti kehittyvässä maailmassa – sekä nyt että tulevaisuudessa.”

’Väestön nopea ikääntyminen sekä maailmanlaajuinen jatkuva pitkäikäisyyden lisääntyminen edustavat yhtä aikakautemme merkittävintä sosiaalista, taloudellista ja poliittista muutosta” YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi Kansainvälisen ikäihmisten päivän viestissään. Päivää vietettiin 1.10., samana päivänä kuin UNFPA:n raportti julkaistiin.