2010 talousselonteko ja ennusteita

27. tammikuuta 2010

 

Maailmanpankin maailmanlaajuinen talousselonteko, Global Economic Prospects 2010, kertoo lamasta toipumisen olevan vielä haavoittuvaista, vaikka pahin kriisi olisikin jo ohi. Vaikutuksia laman jälkeisessä taloudessa on todennäköisesi näkyvillä läpi koko seuraavan vuosikymmenen. Tiedoston voi ladata tästä linkistä. 

Yhtä aikaa julkaistu ennuste ja nykytilaraportti, 2010 World Economic Situation and Prospects (WESP), huomioi niin ikään talouden käännekohdan ja uskoo tilanteen olevan paranemaan päin. Tilanteen paranemisesta kertoo mm. useiden maiden bruttokansantuotteiden kääntyminen nousuun vuosien 2008-2009 rajun laskun jälkeen. 

Maailmanmarkkinat säilyvät kuitenkin epävakaina ja yksityisen sektorin puolella voidaan ennakoida korkeaa työttömyyttä. Kriisistä toipumiseen vaaditaan enemmän kuin vain yhden yön ihme, ja isku koskee kovimmin juuri köyhiin maihin, jotka ovat jo valmiiksi ulkopuolisen avun varassa.

Maailmanpankin selonteko ennakoikin äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän nousevan 64 miljoonalla entisestään. Tilanteen kehitys lähti liikkeelle hyvin vapaista kansainvälisistä finanssioloista vuosien 2003-2007 välillä. Vaikka kehitysmaiden kasvuennusteet olivat tuona aikana hyvät ja voivat heijastaa kytevää potentiaalia, kasvun perustana olleet vaikuttimet eivät selkeästikään ole olleet kestävällä pohjalla.