30 vuotta tasa-arvotyötä

1. marraskuuta 2009 

 

YK:n yhteisedustajistoverkosto sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta (Inter-Agency Network on Women and Gender Equality IANWGE) on julkaissut uuden verkkosivuston juhlistaakseen naisiin kohdistuvan syrjinnän vastaisen konvention 30-vuotista taivalta.

Yhteisedustajisto on sukupuolityön verkosto eri YK:n toimistojen, edustustojen, säätiöiden ja ohjelmien välillä. Sen puhetta johtaa YK:n pääsihteerin nimittämä henkilö, ja yhteisverkoston rooli sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta tehdyssä työssä on merkittävä.

Yhteisedustajiston syntyhetkenä voidaan pitää ensimmäistä maailman naisten konferenssia Meksikossa 1975, ja vuodesta 2001 IANWGE on toiminut nykyisessä kokoonpanossa nykyisellä nimellään. Yhteistyöverkoston jäsenet edistävät sukupuolityön yhdistämistä muihin kehitys- ja yhteistyöohjelmiin YK:n järjestöissä. Verkosto itsessään tukee sukupuoliroolien välisen kuilun kaventamista, ja etsii jatkuvasti mahdollisuuksia tiedon ja kokemusten välittämiseen vuosittaisissa kokouksissa ja epävirallisissa yhteyksissä.

Useat työryhmät julistavat myös selkokielisesti sukupuoliroolityön puolesta. IANWGE:n verkkosivuilta löytyvät kaikki päätöslauselmat sukupuolten välisestä tasa-arvosta.