30.heinäkuuta vietetään kansainvälistä ystävyyden päivää

alt

altKansainvälinen ystävyyden päivä julistettiin vuonna 2011 YK:n yleiskokouksen toimesta. Päivän ajatus on, että ihmisten, maiden, kulttuurien ja yksilöiden välinen ystävyys voi edistää rauhaa ja rakentaa siltoja yhteisöjen välille.

Päätöslauselma (A/RES/65/275) painottaa etenkin nuorten saamista mukaan yhteisön toimintaan. On tärkeää saada nuoret, tulevaisuuden johtajat, mukaan toimintaan joka edistää kansainvälistä ymmärrystä, muiden kulttuurien sisällyttämistä ja moninaisuuden kunnioitusta.

Päivän tarkoitus on myös tukea rauhan kulttuurin julistuksen ja toimintaohjelman sekä maailman lasten kansainvälisen rauhankulttuurin ja väkivallanvastaisen vuosikymmenen tavoitteita.

YK kannustaa Ystävyyden päivän kunniaksi hallituksia, kansainvälisiä järjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa järjestämään tapahtumia, toimintaa ja aloitteita, jotka tukevat kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä kohti sivilisaatioiden välistä dialogia, solidaarisuutta, yhteisymmärrystä ja sovintoa.

Kuva: UN Photo