52 ryhmää pääsihteerin lapsiin ja aseellisiin konflikteihin liittyvällä häpeälistalla

140789

140789

YK:n pääsihteeri julkaisi vuosittaisen lapsiin ja aseellisiin konflikteihin liittyvän raporttinsa turvallisuusneuvostolle, joka puolestaan arvioi konfliktialueilla olevien lasten tilanteen ja käytössä olevat suojelutoimet. Raportti sisältää listan ryhmistä, jotka rekrytoivat lapsisotilaita, tappavat ja vammauttavat lapsia, käyttävät seksuaaliväkivaltaa tai hyökkäävät kouluihin ja sairaaloihin: listasta käytetään nimeä ”häpeälista”.

Uudet kriisit ovat aiheuttaneet lapsille valtavaa kärsimystä, joka jatkuu myös vuonna 2012. Syyriassa lapset ovat joutuneet tappamisen, silpomisen, mielivaltaisten pidätysten, vangitsemisen, kidutuksen, pahoinpitelyn ja seksuaaliväkivallan uhreiksi. Syyllisiä ovat Syyrian armeija, tiedustelupalvelut sekä Shabbiha-miliisit.

8-13 –vuotiaita lapsia on pakotettu jättämään kotinsa, ja sotilaat ovat käyttäneet heitä ihmiskilpinä esimerkiksi laittamalla heidät ikkunapaikoille sotilaita kuljettavissa busseissa. Kouluissa on suoritettu säännöllisiä ratsioita, niitä on käytetty armeijan tukikohtina ja niissä on pidetty vangittuja lapsia. Vankeudessa lapsia on hakattu, heidän silmänsä on sidottu, heitä on altistettu stressitilanteille ja sähköshokeille ja heitä on piiskattu painavilla sähkökaapeleilla.

”Maailma pitää tarkkaa kirjaa siviileihin kohdistuvasta väkivallasta Syyriassa ja uskon, etteivät nämä rikokset jää rankaisematta,” YK:n lapsiin ja aseellisiin konflikteihin keskittyvä erityisedustaja Radhika Coomaraswamy totesi.

YK:n pääsihteeri listasi ensimmäistä kertaa kouluihin ja sairaaloihin kohdistuviin iskuihin syylliset ryhmät sekä ryhmät, jotka rekrytoivat, tappavat ja vammauttavat lapsia sekä käyttävät lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Lista on tulos turvallisuusneuvoston vuonna 1998 tekemästä päätöksestä, joka hyväksyttiin viime vuonna.

Listalla on aseellisia ryhmiä Afghanistanista, Kongon demokraattisesta tasavallasta ja Irakista. Myös Syyrian armeijan joukot ovat listalla: he ovat säännöllisesti pommittaneet, polttaneet, ryöstäneet ja ratsanneet kouluja sekä ahdistelleet ja uhkailleet opettajia, oppilaita ja sairaanhoitohenkilökuntaa. ”Konfliktin aikana koulujen ja sairaaloiden tulisi olla kaikkien osapuolten kunnioittamia rauhan alueita,” erityisedustaja Coomaraswamy korosti.

 

Linkki raporttiin: http://www.un.org/children/conflict/_documents/A66782.pdf

Kuva: UN Photo/Myriam Asmani