Aavikoituminen ei ole vain kehitysmaiden ongelma

Photo: Flickr/ Richard Allaway / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Photo: Flickr/ Richard Allaway / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

26.12.2013 – YK:n mukaan aavikoituminen vaikuttaa 169 maailman valtioon. Määrä on noussut, sillä vuonna 2012 vastaava luku oli 110.

Lämpenemisen lisäksi maapallo muuttuu kuivemmaksi. Arvioiden mukaan vuosittain 70 000 neliökilometriä viljelykelpoista maata muuttuu autiomaaksi. Pinta-ala vastaa puolta Tanskan pinta-alasta. 

Kuivat alueet peittävät 40 prosenttia maapallon maa-alasta. Näillä alueilla asuu kaksi miljardia ihmistä, joista 90 elää kehitysmaissa.

Yksi alueista, joilla tilanne on erityisen vakava, on Sahelin alue Pohjois-Afrikassa. Sahelin alueella jopa 80 prosenttia aiemmin viljelykelpoisesta maasta on tuhoutunut aavikoitumisen seurauksena. Tällä on vaikutusta miljoonien elinkeinoihin. Maan muuttuminen viljelykelvottomaksi vaikuttaa ruoantuotantoon, mikä puolestaan aiheuttaa köyhyyttä ja turvattomuutta.

Aavikoituminen ei ole kuitenkaan ainoastaan kehitysmaiden ongelma. Kolmasosaa Välimeren maista ja jopa 85 prosenttia Yhdysvaltojen viljelykelpoisesta maasta uhkaa aavikoituminen.

Kiinassa, etenkin maan luoteisosassa, aavikoituminen ja ilmastonmuutos ovat valtavia haasteita. YK:n mukaan aavikoitumisen vuoksi Kiinassa menetetään vuosittain 2460 neliökilometriä viljelykelpoista maata, mikä vaikuttaa 400 miljoonan ihmisen elämään.

YK:n aavikoitumissopimus (UNCCD) velvoittaa jäsenvaltioita laatimaan pitkän aikavälin suunnitelmia aavikoitumisen estämiseksi. Suunnitelmien tulee edistää myös sosiaalisesti kestävää kehitystä eikä ainoastaan ehkäistä tällä hetkellä tapahtuvaa aavikoitumista. Aavikoitumisesta kärsivät etenkin jo ennestään vaikeissa ja epävakaissa olosuhteissa elävät ihmiset.