Äärimmäinen rikkaus aiheuttaa äärimmäistä köyhyyttä

homeless

homeless

23.1.2013. Viimeiset 30 vuotta ovat olleet erittäin tuottoisia mailman rikkaimmille muutamalle prosentille. Edes maailmanlaajuinen talouskriisi ei ole hidastanut nykyistä kehitystä. Yhdysvalloissa maan rikkain prosentti ansaitsee 20% valtion tuloista ja Kiinassa rikkaimmat 10% ansaitsevat lähes 60% kaikista tuloista. Taloudellinen eriarvoisuus on globaali ilmiö ja esimerkiksi Etelä-Afrikka on tänä päivänä huomattavasti epätasa-arvoisempi kuin apartheidin päättyessä.

Nämä faktat käyvät ilmi johtavan kansanvälisen hyväntekeväisyysorganisaation Oxfamin tuoreesta raportista, joka julkaistiin juuri ennen Maailman talousfoorumin alkua Davosissa tänään 23.1. Maailman talousjohtajien kokoontuessa varakkaassa sveitsiläisessä kaupungissa raportissa tuodaan ilmi, että maailman 100 rikkainta henkilöä ansaitsivat vuonna 2012 hätkähdyttävät 240 miljardia dollaria – niin paljon rahaa, että sillä voitaisiin poistaa äärimmäinen köyhyys peräti neljästi.

”Emme voi enää teeskennellä, että muutamien rikastuminen hyödyttää lopulta monia, liian usein käy nimenomaan päinvastoin” Oxfam Internationalin johtaja Jeremy Hobbs sanoi.

Äärimmäinen rikkaus ja epätasa-arvo ovat taloudellisesti kannattamattomia siitä yksinkertaisesta syystä, että jos raha levittyy tasaisemmin väestön keskuuteen, yhä useammilla on enemmän ostovoimaa ja tämä puolestaan edistää kasvua ja ennaltaehkäisee epätasa-arvoisuutta.

Äärimmäinen rikkaus ja epätasa-arvo heikentävät yhteiskuntia, sillä ne vaikeuttavat sosiaalista liikkuvuutta. Amerikkalainen unelma toteutuu todennäköisimmin Pohjoismaissa, joissa tasokas koulutus, terveydenhuolto ja muut julkiset palvelut ovat kaikkien saatavilla. Epätasa-arvo on haitallista paitsi köyhille myös rikkaille: tutkimusten mukaan rikkaat ihmiset ovat onnellisempia ja terveellisempiä, jos he asuvat tasa-arvoisimmissa yhteiskunnissa.

Maailman rikkaimmat ihmiset ovat myös kaikkein tuhoisimpia ympäristön kannalta. Arvioiden mukaan rikkain prosentti tuottaa 10 000 kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin keskiverto amerikkalainen. ”Emme voi luoda kestävää tulevaisuutta, jos yhä niukempien luonnonvarojen, kuten veden ja maa-alan hallinnointi on vain muutamien käsissä” raportissa tiivistetään.

Kun kansainvälinen yhteisö puhuu köyhyyden poistamisesta, huomion kohteena ovat yleensä kaikkein köyhimmät. Oxfamin raportin mukaan nyt olisi aika kääntää katse myös kaikkein rikkaimpiin. Taloudellisesti, ympäristöllisesti ja eettisesti meillä ei yksinkertaisesti ole varaa äärimmäisen rikkaaseen ja äärimmäisen epätasa-arvoiseen maailmaan. Tämän vuoksi raportissa kehotetaan maailman johtajia kääntämään epätasa-arvon kasvusuunta ja lopettamaan äärimmäinen rikkaus vuoteen 2025 mennessä.

Maailman johtajien kokoontuessa Davosissa näkyviä keskustelunaiheita ovat euroalueen kriisi, sosiaaliset innovaatiot ja nousevat taloudet. Maailman talousfoorumi ei todennäköisesti käsittele äärimmäisen rikkauden poistamista vuoteen 2025 mennessä, mutta puhuessaan YK:n vuosituhattavoitteiden umpeutumisesta vuonna 2015 ja uudesta kehitysyhteistyöagendasta, heidän on ehdottomasti huomioitava kasvava epätasa-arvoisuus ja äärimmäinen köyhyys.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon osallistuu Maailman talousfoorumiin ja sanoi tarttuvansa tähän ”harvinaiseen mahdollisuuteen” tavata 2 500 hallitusten, liike-elämän ja kansalaisyhteiskunnan edustajaa Davosissa. Ban kertoi että hänen suurimmat toiveensa vuodelle 2013 ovat uuden ilmastosopimuksen luominen sekä Syyrian sisällissodan lopettaminen niin pian kuin mahdollista. Maailman talousfoorumissa hän aikoo keskustella lisäksi siitä, miten tehostaa maailmantaloutta sekä taata energiaa, ruokaa ja vettä kaikille.

Suomesta Maailman talousfoorumiin osallistuu presidentti Sauli Niinistö, joka on puhujana vuoden 2013 globaaleja näkymiä sekä Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä istunnoissa. Presidentin ohjelmassa on myös kahdenvälisiä tapaamisia sekä yritystapaamisia.