Ainoa hyväksyttävä luku on nolla

Pienviljelijät voivatratkaista ruokaongelman Gates Foundation CC BY-NC-ND 2.0

Pienviljelijät voivatratkaista ruokaongelman Gates Foundation CC BY-NC-ND 2.0

16.10.2014 – Ruoansaatavuus on perustava ihmisoikeus. Vaikka maailmassa tuotetaan tarpeeksi ruokaa kaikkien ruokkimiseksi, kärsii yhä 805 miljonaa ihmistä eli 1/9 kaikista maailman ihmisistä kroonisesta nälästä.

Nälän seurauksista kärsivät pahiten heikoimmassa asemassa olevat. Enemmistö aliravituista ihmisistä elää kehitysmaissa ja 60 prosenttia nälkää näkevistä on naisia. Lähes viisi miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta kuolee vuosittain aliravitsemuksen seurauksena. Köyhissä maissa neljä lasta kymmenestä kärsii aliravitsemuksesta.

Nälkä johtaa myös maailmanlaajuisen epävakauden ja siirtolaisuuden lisääntymiseen sekä ympäristön köyhtymiseen. Joukko tutkimuksia nimeltä Cost of Hunger in Africa osoittaa nälän voivan vähentää maan työvoimaa 9,4 prosentilla ja BKT:tä jopa 16,5 prosentilla rajoittaen vakavasti maan mahdollisuuksia kasvaa ja tehdä paljon kaivattuja sijoituksia.

Nälän lopettaminen ei siksi ole vain moraalinen velvoite, vaan myös keskeistä kehitykselle ja kansainväliselle vakaudelle.

Maailman ruokapäivä on nälänvastainen päivä. 16.10 ihmiset ympäri maailman kokoontuvat julistamaan sitoutumistaan nälän lopettamiseen elinaikanamme. Kun on kyse nälästä, ainoa hyväksyttävä luku on nolla.

”Maailmassa on 100 miljoonaa nälkäistä ihmistä vähemmän kuin 10 vuotta sitten. 63 maata on puolittanut aliravitun väestönsä määrän. Tavoitteemme nälän lopettamiseksi on näköpiirissämme”, sanoo YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon, joka aloitti Zero Hunger –haasteen vuonna 2012.

Painottaakseen nälänvastaisen toiminnan tärkeyttä YK:n yleiskokous on julistanut vuoden 2014 kansainväliseksi perheviljelijöiden vuodeksi. Tämä on vahva signaali kansainväliselle yhteisölle siitä, että ruokaturva on tärkeysjärjestyksessä korkealla, ja että ruoka ja nälkä ovat erottamaton osa kansallista ja maailmanlaajuista turvallisuutta.

Uudet kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat myös tilaisuuden maailman johtajille sopia kunnianhimoisemmista tavoitteista nälän lopettamiseksi.

”Vuonna 2015 on tilaisuutemme kääntää kehitys saavuttamalla vuosituhattavoitteet, luomalla uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja sopimalla merkityksellisestä yleismaailmallisesta ilmastosopimuksesta. Köyhyydestä ja nälästä vapaa maailmaa, joissa kaikki ihmiset ovat saavuttaneet oikeutensa sopivaan ravintoon, on keskeinen osa haluamaamme tulevaisuutta”, sanoo Ban Ki-moon.

Why care  WorldFoodDayUSA - FAO

Lue lisää: 

Yksi vuosi, neljä teemaa

500 päivää jäljellä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi

Aliravitsemus Pohjois-Afrikassa ja Lähi-Idässä on monimutkainen yhtälö