Aliravitsemus Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä on monimutkainen yhtälö

Photo: UN Photo/Evan Schneider

Photo: UN Photo/Evan Schneider

12.3.2014 – Konfliktit, nopea väestönkasvu, kaupungistuminen ja riippuvuus tuontiruoasta aiheuttavat ongelmia Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden ruokaturvalle. Maailman elintarvikejärjestö FAO:n raportin mukaan joka kymmenes alueen asukas kärsii aliravitsemuksesta.

Alueen maisat kolme (Algeria, Jordania ja Kuwait) on saavuttanut ensimmäisen vuosituhattavoitteen nälkää koskevan osion ja onnistunut puolittamaan kroonista nälkää näkevien määrän.

Vaikka kehitysta on tapahtunut joissain maissa, koko alueen tilanne on edelleen huolestuttava. Raportin mukaan 10 prosenttia alueen väestöstä ja jopa 24.5 prosenttia alle 5-vuotiaista lapsista kärsii kroonisesta nälästä. Tämä tarkoittaa yhteensä lähes 43.7 miljoonaa ihmistä.

Sekä alueen köyhemmissä että rikkaissa valtioissa kärsitään vitamiinien ja hivenaineiden puutteesta, mikä vaikuttaa lasten koulunkäytiin, työn tuottavuuteen ja kansanterveyteen.

FAO:n konfliktit ja levottomuudet selittävät pääosan heikosta ruokaturvasta. Turvallisuustilanne on olult heikko niin Irakissa, Sudanissa, Syyriassa, Länsirannalla, Gazassa kuin Jemenissäkin. Pelkästään Syyriassa arvioidaan olevan 6.3 miljoonaa ihmistä, jotkat tarvitsevat ruoka-apua.

Kenties hieman yllätteen alueen ihmisistä lähes neljännes on ylipainoisia. Osuus on puolet suurempi kuin maailman keskiarvo ja lähes kolme kertaa korkeampi kuin kehittyvien maiden keskiarvo.

Ravitsemustilanteen parantaminen on vaikeaa, sillä tilanteeseen vaikuttavat useat tekijät. Konfliktien lisäksi ilmastonmuutos, taudit ja ruokahävikki pahentavat jo ennestään vakavaa ongelmaa. Raportti esittää ratkaisuiksi esimerkiksi pienviljelijöiden tukemista, alueellisen ruokareservin luomista ja maatalousinfrastuktuuriin panostamista.